Симулација и симулациони језици

19.08.2013 14:52

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Симулације и симулациони језици су предмет које је прегазило време и врло је неомиљен. Као и сви други предмети Елаб катедре, није тежак, али одузима много времена због бројних домаћих задатака, семинарскиx, колоквијума, писмених и усмених делова испита.

Ради се у технологијама које су прилично застареле - опскурни језици ЦСМП и ГПСС који служе за симулацију континуалних и дискретних система.

Начин полагања:

Домаћи задаци: Постоји 5 домаћих задатака:

  • 1 из ЦСМП-а
  • 3 из ГПСС-а
  • 1 из Блендер-а. Блендер је програм за 3Д моделовање.

Писмени испит: раде се два задатка, на папиру. Један је ЦСМП, други ГПСС.

Усмени испит: полаже се на писмено, одговарањем на 4 есејска питања. Могуће је дати део усменог испита преко колоквијума у предроку (почетак децембра) а други део преко семинарског.

SIMULACIJE KOLOKVIJUM BY NADICA BANANICA

Опис:

Ново! Скрипта из Симулација by Надица Бананица


Објављено: 08.01.2016


Број преузимања: 6742


7
22
Пушкице за GPSS

Опис: Ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3309


1
16
Пушкице за CSMP

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4139


1
11
Скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4152


4
1
Испитна питања

Опис: Ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2560


2
1
SDS

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1934


1
1
Скрипта за усмени

Опис: Ново!


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4362


1
0
Домаћи задаци - примери

Опис:

Први, други и трећи домаћи задатак. 


Објављено: 08.02.2020


Број преузимања: 1315


0
0