Пројектовање информационих система

19.08.2013 14:56

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2(предавања + вежбе)
Предмет се слуша у седмом семестру

Овај предмет се бави методологијама и начинима пројектовања информационих система. Држи га иста екипа која вам је држала базе података. Један је од лакших испита.

Испит се полаже писмено, у испитном року. Нема колоквијума. Испит се састоји од 13 питања-задатака. Структура је следећа:

1 - 6. Првих шест питања су теоријска, затвореног типа, са четири понуђена тачна одговора. Носе 18 поена, од чега морате имати 12 (тј. 4 тачна).

7. Дат је неки дијаграм (ССА, дијаграм класа, дијаграм случајева коришћења...) и треба да уочите грешке. За сваку уочену грешку на дијаграму треба дати објашњење и предлог решења 6 поена.

8. Дат је неки дијаграм (ПМОВ, дијаграм класа...) и треба да конструишете вербални модел за тај дијаграм. 6 поена

9. На осноу вербалног модела се црта концептуални дијаграм класа. 10 поена

10. Питање теоријског типа. Долази градиво са слајдова и уџбеника као и метамодели. Обично се састоји од 2-3 дела. Укупно: 20 поена

11. На основу вербалног модела и изгледа корисничког интерфејса се конструише УМЛ дијаграм секвенци. 20 поена

12. На основу датог дијаграма секвенци конструисати коначни дијаграм класа. 10 поена

13. На основу дијаграма секвенци из 12. задатка конструисати дијаграм комуникације. 10 поена

Неопходно је остварити 11 поена на последња три задатка (укупно).

Пожељно је редовно похађати и пратити вежбе јер ће вам значајно скратити време за спремање испита. Материјале (претходни рокови и метамодели) можете наћи међу материјалима.

 

Званичан сајт предмета: http://is.fon.bg.ac.rs/projektovanje-informacionih-sistema/o-predmetu/

Метамодели

Опис: 19.1.2013.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4482


3
12
Софтвер

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2121


0
4
Priprema za ispit 2013/14

Опис: <p>Urađeni zadaci sa pripreme za ispit, 2013. By Stepke</p>


Објављено: 10.02.2014


Број преузимања: 4304


0
2
ССН

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2131


14
1
ПМОВ

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2372


1
1
Скрипта 1

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4448


2
0
Скрипта 2

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3570


1
0
Скрипта 3

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2826


1
0