Бројеви телефона на ФОН-у (3950***)

20.08.2013 14:10
ПРОСТОРИЈА СЛУЖБА РАДНО МЕСТО ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЛОКАЛ
301   Секретар Факултета Алексић Славински Гордана 806
402   Рук. Сектора за финансије и рачуноводство Ћирић Гордана 812
302 Служба за правне и опште послове Стручни сарадник за људске ресурсе Марјановић Драгана 867
302 Служба за правне и опште послове Виши референт органа управљања и стручних органа Вукашиновић Милица 865
302 Служба за правне и опште послове Виши тех. сарадник за архивске послове Вељковић Десанка 865
302 Служба за правне и опште послове Референт за издавачку делатност Вујисић Марија 835
302 Служба за правне и опште послове Виши референт за издавачку делатност Нововић Андреј 835
202 Служба за правне и опште послове Пословни секретар Радак Славица 823
119 Служба за правне и опште послове Курир Станчић Ненад 897
403А Служба за рач. финанс. и материјалне послове Шеф службе за финанс. и материјалне послове Станковић Боријанка 845
403А Служба за рач. финанс. и материјалне послове Књиговођа НИП Поповић Јована 845
403Б Служба за рач. финанс. и материјалне послове Референт за обрачун зарада Матовић Радојка 845
403А Служба за рач. финанс. и материјалне послове Ликвидатор и обрач. службеника Стојисављевић Биљана 845
403А Служба за рач. финанс. и материјалне послове Главни књиговођа Јовановић Гордана 845
403Б Служба за рач. финанс. и материјалне послове Референт за благајничке послове Папић Мирјана 845
110 Студентска служба Шеф студентске службе Павловић Милован 808
110 Студентска служба Референт за дипломце Боберић Ана 809
110А Студентска служба Референт за студентска питања Вељовић Гордана, Смиљковић Јела, Станковић Јадранка 813
110Б Студентска служба Саветник за студенте Настић Верољуб 811
110В Студентска служба Референт за испите Зелих Душанка 811
7 Студентска служба Стручни сарадник за алумин и студентску праксу Кркић Славка 874
107 Служба за подршку настави Шеф службе за подршку настави Мехмедовић Сибо 839
107 Служба за подршку настави Стручни сарадник за подршку у настави Лађеревић Милорад 838
6 Служба за подршку настави Старији систем инжењер Вујин Владимир 868
055 Служба за подршку настави Систем инжењер Арсић Александар 803
210 Служба за подршку настави Библиотекари Лазовић Бранка, Миљковић Габриела 815
501 Служба за подршку настави Стручни сарадник центра за информационе системе Љубичић Вук 856
109 Служба за подршку настави Референт у скриптарници Ивановић Веселка 802
215 Служба за дипломске и специјал. студије Шеф службе за дипломске и специјалистичке студије Новаковић Марина 892
215 Служба за дипломске и специјал. студије Стручни сарадник за испите Гобељић Јовица 873
215 Служба за дипломске и специјал. студије Референт за студентска питања Николовски Сандра 873
401 Служба набавке Шеф службе набавке Јерковић Сњежана 847
401 Служба набавке Референт јавних набавки Мандић Наташа 847
401 Служба услуга Шеф службе услуга Ашковић Верољуб 847
001А Служба услуга Шеф ФОНФе-а Попеску Љубиша 833
001А Служба услуга Заменик шефа ФОНФе-а Стаменковић Милена 833
001А Служба услуга Кафе куварица у ФОНФе-у Алија Сузана 833
205 Служба услуга Кафе куварице у клубу запослених   816
601 Техничка служба Шеф техничке службе Гојковић Предраг 890
601 Техничка служба Домар Марјановић Драган 890
601 Техничка служба Помоћни радник у техничкој служби Радић Ранко 890
001 Техничка служба Спремачице   840
111 Техничка служба Портир-информатор Глигорић Милка, Крстић Мирјана 9
6 Сектор за подршку НИП-у и докторским студијама Стручни сарадник за докторске студије Стевановић Нада 828
6 Сектор за подршку НИП-у и докторским студијама Стручни сарадник за ПДС Јовановић Марина 828
6 Сектор за подршку НИП-у и докторским студијама Виши референт за квалитет Кузман Марусиг Наташа 885
7 Сектор за подршку НИП-у и докторским студијама Стручни сарадник за НИП Новаковић Тихомир 832
8 Сектор за подршку НИП-у и докторским студијама Технички секретар НИП Станчић Зози Снежана 842
108 Сектор за међ. сарадњу и односе са јавношћу Референт за маркетинг и односе са јавношћу Ивановић Драгана 896
108 Сектор за међ. сарадњу и односе са јавношћу Стручни сарадник за међународну сарадњу Ивановић Бојана 893
315 Стручни сарадници у лабораторији и центру   Грујичић Игор 855
309 Стручни сарадници у лабораторији и центру   Андрић Бисера 863
002 Стручни сарадници у лабораторији и центру   Митровић Миријана 807
115 Стручни сарадници у лабораторији и центру   Антовић Илија 877
051 СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ     860
057 СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ     212