Управљачко рачуноводство

19.08.2013 15:05

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у петом семестру

Предавања држи проф. др Слађана Бенковић.

Испит се састоји из писменог и усменог дела, при чему оба дела носе по 40 поена. Писмени и усмени део нису међусобно условљени, тако да оба важе до краја школске године.

У термину другог колоквијума се организује предрок. Могуће је узети у термину предавања семинарски рад који се брани након прве колоквијумске недеље, такође у термину предавања. Семинарски рад носи до 10 поена, није обавезан, не захтева пуно времена тако да је препоручљиво да се одбрани. Поени са семинарског иду преко оних 100 поена које је могуће остварити. Такође, до 10 поена је могуће остварити активношћу на предавањима. Обавезан усмени део испита носи 10 поена.

Скрипта

Опис: <p>све што је потребно</p>


Објављено: 25.11.2013


Број преузимања: 4029


0
1
Слајдови из управљачког рачуноводства

Опис: Сви слајдови са предавања 2005/06.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1734


1
1
Упис оцена

Опис: <p>Питања која се најчешће јављају на последњем делу испита, тј. упису оцена</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 4612


0
1
Питања за усмени испит

Опис: <p>Питања са усменог испита и са уписа оцена (и понеки одговори)</p>


Објављено: 22.06.2014


Број преузимања: 2116


0
1