Рачунарски интегрисана производња

19.08.2013 14:47

Број ЕСПБ поена: 7
Фонд часова: 2+1+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Циљ: Стицање знања и вештина из области рачунарски интегрисане производње (CIM), флексибилних производних система, производњи уз помоћ рачунара, система обраде пословних података као сто су МРП метода. Коришћењe рачунара и софтвера за подршку управљању у производним па и услужним системима

Начин полагања: Постоје два начина полагања испита:
Класичан: Састоји се од писменог дела, ту се раде задаци у вежбанци који се обрађују на вежбама. Писмени део носи од мин 16 поена до маx 30 поена.
Усмени део (три питања на цедуљици ) обухвата теорију из доле наведене литературе и носи такође 50 поена.
Присуство на предавањима и вежбама 11-20 поена
Некласичан тј. парцијалан начин полаганња: Три колоквијума на којима се раде задаци са вежби. Напомена: ови колоквијуми се изводе на рачунарима у лабораторији за Рачунарски интегрисану производњу (3X 10 поена максимално са колоквијума на вежбама). Присуство на вежбама и предавањима 11-20 поена. Семинарски рад 11-20 поена. Усмени део испита – само једно питање! 16-30 поена.

Литература: Проф. др Оливер Илић „Рачунарски интегрисана производња“ , ФОН, 2003.

Званичан сајт предмета: Нема