Инжењеринг процеса

19.08.2013 14:26

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Предмет се слуша у трећем семестру

Предавања: Држи их др Барбара Симеуновић, позната свим студентима са предмета Производни Системи. Ово је још један од предмета у низу везаних за тематику процеса, послова, описа пословних система. Предмет је базиран на подобласти из Производних Система, везане за процесе. 

Вежбе: За вежбе из овог предмета је задужен Иван Томашевић. Вежбе су јако корисне, пожељно и обавезно их је посећивати, обавезно је присуство на 70% вежби. Једне пропуштене вежбе могу вас одаљити од комплетне тематике. Вежбе служе да би студети лакше могли завршити обавезан пројектни рад (цео предмет се врти око пројектног). На вежбама дају тачан преглед корака(пројектног рада) које треба одрадити до следећег термина(консултација или вежби) и донети на увид. Поред свега тога имају јако пуно примера, тако да је садржај вежби занимљив. Обавезно редовно доносите на увид делове пројектног, јер то креира будућу оцену са пројектног (представља пола коначне оцене).

Циљ: Оспособљавање за идентификацију, класификацију и уређење процеса у пословним системима, без обзира да делатност, и стварање основа за организовање процеса, управљање процесима, вођење трошкова преко процеса, информатичко пројектовање, примену стандарда из домена квалитета, екологије, итд.

Начин полагања: Део из теорије се може положити преко два колоквијума, која нису условљена, организована у току семестра. Уколико се положи један, а падне други на испиту се ради само
тај део, међутим то важи само у јануарском року. Након тога се ради цео испит. Писмени део
испита (уколико се не положе колоквијуми) своди се на два колоквијума који се раде у термину
писменог испита.
Пројектни рад је суштина овог предмета. Он се вреднује и утиче на коначну оцену званично као пола, мада утиче и више од пола и услов је за излазак на испит. Пројектни није лак, потребно га је редовно радити и доносити на увид. Ако се тако ради, може се завршити у предвиђеном року.
На крају се појављујете у термину дела разервисаног за усмени да вам упишу оцену у индекс.

Литература:
- Милић М. Радовић, Саша З. Карапанџић, Инжењеринг Процеса, Београд, 2007.

Питања са испита и колоквијума

Опис: <p>by Душан Р. - 15.12.2008</p>


Објављено: 26.10.2013


Број преузимања: 2230


0
0
Питања са испита/колоквијума

Опис: <p>Душан Р<span style="font-family:segoe ui,gill sans light,helvetica; font-size:14px">. - 15.12.2008</span></p>


Објављено: 26.10.2013


Број преузимања: 1717


0
0