Водич за бруцоше - Смерови - Менаџмент

20.08.2013 14:58
О менаџменту су сви чули довољно да би имали неко предзнање, што из предмета менаџмента (на првој години), што у свакодневном говору где је постао незаобилазни термин. Када кажемо менаџмент сви углавном мисле на руковођење или управљање, међутим данас је он много више од тога, постао је научна дисциплина. Менаџмент је широк појам, под његове делове спадају разне подобласти, као што су: Маркетинг менаџмент, Кадровски менаџмент, Финансијски менаџмент... Основа рада и учења о менаџменту је пракса, тако да велики број научних студија о менаџменту је управо заснован на пракси. Када су пионири менаџмента почињали његово изучавање, нису се бавили теоретисањем, већ су на конкретним примерима својих компанија изучавали и примењивали конкретна решења која би им помогла при раду. Одсек  за  менаџмент  на  Факултету  организационих  наука је  добро  конципиран  и  зависи  од  заинтересованости  појединца  и  његових  склоности  ка  тимском  и  индивидуалном  раду. ФОН је најпознатији факултет у Србији и шире управо по овом смеру. Многи студенти се одлучују за менаџмент због реномеа, имена и стручних кадрова које запошљава ФОН.
 
Већ  на  другој  години  студија  одсека  за  Менаџмент  појављују  се  предмети  који студенте  упућују  на  одређена  знања  из  различитих  области неопходних успешном менаџеру.  За  време  похађања  друге  и  треће  године студенти се уводе у све сфере менаџмента, како би се у току четврте године одлучили за подобласт која одговара њиховим интересовањима и способностима.  Подобласти  су  све  менаџмент  дисциплине:  Управљање  пројектима,  Маркетинг  менаџмент,  Менаџмент  људских  ресурса, Финансијски менаџмент  итд. Многи предмети стимулишу практичан рад, кроз извођење и реализацију пројеката у којима им помаже професор. Пројектни радови су опциони и зависе искључиво од склоности студената. Уколико покажу иницијативу и жељу за рађењем неког пројектног задатка професори ће се максимално потрудити да помогну. Пројекти које израђују студенти могу бити из различитих области и покривати науку и истраживачке радове, а могу бити и есејски радови где студент објашњава неку методу или тему. Предност студирања на ФОН-у, а посебно на смеру за менаџмент, је да се студенти стимулишу на рад током целе године радећи разне пројекте, есеје, колоквијуме. Може се десити да у испитном року дођу само на упис оцене, јер кроз предиспитне активности заврше цео испит. Предност тога се огледа кроз повећање мотивације и посвећености научној области (конкретно менаџменту).
 
Предавачи на овом смеру су изврсни стручњаци у разним подобластима менаџмента, што довољно говори о снази смера. Својим радом професори преносе знање студентима, а оним најбољим остављају доста шанси и препорука код водећих компанија. Нису само професори стручњаци, асистенти представљају најбоље студенте претходних генерација, сваки од њих има мноштво научних и стручних радова из подобласти менаџмента. Податак да све битне компаније у Србији на високим хијерархиским позицијама имају људе управо са смера за менаџмент осликава право стање ствари на смеру. Рад није заснован на теоретисању, већ се примењују најбољи светски методи интерактивног учења. Програми су усклађени са онима са реномираних светских факултета из дате области. Предавања и вежбе засноване су на проналажењу решења за конкретне студије случаја, које описују неки реалан проблем. За оног ко је ангажован и посвећен, градиво није тешко. Све се заснива на обостраној комуникацији, а традиционални методи „професор прича, ви слушате“ давно је превазиђен. Такав систем учења помаже стварању иницијативе студената, он ствара лидере, а све кроз укљученост студената у креирање свог студирања.
Литература за смер менаџмент је широко доступна. Већина књига може се наћи на факултету, мада интернет представља још једног савезника студентима овог смера. Доступност информација из дате области никада није била проблем, многи научни радови покривају ову област. Још једна предност се огледа кроз креативан рад, јер је сваком дозвољено да креира своју визију решења проблема, уз основне смернице које прима од професора и асистената.
 
Одличан третман од стране управе факултета, добре учионице, повољни термини испита и колоквијума, су само неке од погодности које са собом носи смер Менаџмент. Никада нећете доћи у ситуацију да вам неки проблем остане недоречен, све је поткрепљено адекватним објашњењима, тако да све што остаје је мало учења, жеље, воље и много посвећености овој науци.
 
О пословима које можете радити у оквиру овог смера је непотребно говорити, поготово ако се узме у обзир да данас свака продавница има свог менаџера (комерцијалисту) набавке или продаје. Када на све то додате ФОН и његов углед и третман медју компанијама долазите до изузетног радног места. Једина ограничавајућа околност може представљати недостатак практичног знања и искуства, али у годинама када се заврши факултет најбитнија је шанса коју вам неко укаже. На факултету стичете смернице и уводе у области којом се бавите у каријери, а вештине стичете на радном месту.
Неке од подобласти смера за менаџмент су:
  • Маркетинг менаџмент – данас се све врти око маркетинга, људи стално причају о маркетингу и заиста постаје основна компонента пословања. Наиме, данас су тржишта презасићена, постоји мноштво робе високог квалитета, али настаје проблем како да она нађу пут до купца. Управо се тиме бави маркетинг, да са турболентног тржишта издвоји своје производе и усмери их на циљну групу купаца. Наравно то је сложен процес, чак га неки сматрају и науком, али суштина је у проналажењу начина пласмана робе и опстанка предузећа на тржишту. О потреби за маркетинг менаџерима је непотребно говорити, јер свака средња и велика компанија има сектор намењен томе и такви кадрови ће увек бити потребни.
  • Финансијски менаџмент – финансије нису као некада, данас се тежи ка смањењу свих могућих расипања, а само прави финансијски менаџер зна да пронађе решење за такве проблеме. Посао финансијског менаџера није ништа ново, управљање новцем и категорија која се проучава од када постоје предузећа, према томе послова за кадрове усмерене на ову страну менаџмента има на претек.
  • Кадровски менаџмент – омогућава управљање најделикатнијим и најскупљим ресурсом, а то су људи. Ово представља више психолошку страну управљања, потребно је наћи начин да се испита, пронађе и ангажује кадар способан за тражено радно место. Посао кадровснког менаџера иако се чини најлакшим од предходно наведених, никако није тако, јер свима је јасно шта значи усмерити људе на прави начин и пронаћи одговарајући кадар, као и обучити га, вредновати, плаћати, награђивати, унапређивати, све то представља један мукотрпан посао.
  • Пројектни менаџмент – познато је да се у савремено време све повезује са некаквим пројектима, ти пројекти нису нимало лагана категорија. Њихово руковођење је сложен посао, јер могу бити скупи, морају се поштовати датуми и мора се опходити према њима као другом битном ресурсу после човека. Посао Пројектног менаџера је да прави пројекте, спроводи, управља, завршава у року и координира све друге ресурсе у складу са пројектом, а ту се мисли на људе новац, материјал, алате.
То су неке од најчешћих и најзаступљенијих области на смеру за Менаџмент на ФОН-у. Према томе ако се осећате делом њих, или препознајете своје учешће, жеље и амбиције које се поклапају са горе наведеним пословима твој избор је смер за Менаџмент Факултета организационих наука.
 
Уколико се одлучите да упишете одсек за Менаџмент, онда то учините на прави начин и крените одлучно да корачате,  наоружајте се стрпљењем и самопоуздањем  које ће  Вам  током студирања помоћи да лакше савладате препреке и изађете као победник.  Не дозволите да Вас поведу погрешне информације којих је на претек, већ све што чујете селектујте и  не верујте слепо, једино тако ћете обезбедити себи бољу будућност.