Стратешки менаџмент

19.08.2013 14:19

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у осмом семестру

Скрипта

Опис: by Marina - 01.05.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 17227


1
2
Питања са другог колоквијума

Опис: <p>Питања за други колоквијум за студенте који су раније полагали(Work &amp; Travel итд...)- мај 2014. године</p>


Објављено: 24.06.2014


Број преузимања: 1691


0
2