Међународни менаџмент

19.08.2013 14:47

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Из овог предмета се одржавају само предавања, која држи проф. Весна Милићевић. Предавања нису обавезна. Испит се може полагати на два начина: 1) стални доласци + семинарски + усмени, 2 ) усмени. У првој варијанти, сталним доласцима и интерактивним радом стичете услов за добијање семинарског рада за који ви бирате тему. Одбраном овог рада ослобођени сте једног питања на усменом. Сва литература се налази на ЦД-у, који издаје ФОН.

Питања за испит

Опис: <p>Питања која најчешће долазе на испиту</p>


Објављено: 24.06.2014


Број преузимања: 3198


0
6
Скриптa 2006.

Опис: Made by SCRIPTa Team


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4037


2
4
Питања и одговори

Опис: <p>Скрипта са питањима и одговорима на питања која се често јављају на испиту</p>


Објављено: 24.06.2014


Број преузимања: 4965


0
4
Knjiga, izdanje 2009.

Опис: <p>Poslednje izdanje knjige iz Međunarodnog menadžmenta u elektronskom obliku.&nbsp;</p>


Објављено: 08.06.2014


Број преузимања: 2491


0
3