Рачуноводство

19.08.2013 14:30

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Предмет се слуша у трећем семестру

Рачуноводство предаје професорка Снежана Кнежевић, предавања су занимљива и пре свега корисна, можете чути доста примера и догађаја из праксе које професорка Кнежевић често описује. Топло препоручујемо посећивање вежби јер ће вас асистенти добро припремити за колоквијум али је редован рад неопходан како бисте могли без проблема да положите испит. Води се евиденција на предавањима и доноси одређени број поена али што је још битније на завршном делу испита, који је углавном потврда оцене, професорка воли више да испитује студенте које не зна са предавања.

Пимени део испита је углавном баук за студенте из неекономских средњих школа, потребно им је мало више времена да усвоје све термине и начин на који рачуноводство функционише. Све промене долазе из збирке, асистенти се тога држе али проблем који настаје јесте недостатак времена за израду писменог дела, тако да вам саветујемо да добро извежбате све промене радећи их у главној књизи и дневнику како не бисте много времена изгубили на испиту размишљајући о промени, тражећи број конта у контном плану итд.

Усмени део испита, односно ''теорија'' се не може лако описати јер професорка воли да се игра са структуром теста па никада не знате каква питања могу да дођу али једно је сигурно - то сте сигурно некада радили на предавањима, па вам учење из књиге неће бити од превеликог значаја за овај део испита.

Постоји могућност слушања наставе на енглеском језику. Предавања држи професорка Снежана а вежбе Вељко. Препоручујемо свима, а посебно онима из економске школе који све ово већ знају, само сада уче терминологију на енгелском.


Начин полагања:

1. Преко колоквијума
 (два колоквијума + усмени део у испитном року):
1. колоквијум: задатак («Збирка задатака из рачуноводства» - закључно са последњим задатком урађеним на часовима вежби) 30 поена и теорија (уџбеник «Рачуноводство» - прва три поглавља - око првих 200 страна) 15 поена.
2. колоквијум: задатак («Збирка задатака из рачуноводства» - закључно са последњим задатком урађеним на часовима вежби) 30 поена и теорија (уџбеник «Рачуноводство» - преостали део књиге (без 10. главе и без схема) тј. преосталих око 200 страна) 15 поена.
Испит: Усмени део
Додатни поени:
Присуство: Присуство на предавањима и вежбама доноси највише 5 поена. Максималан број поена можете да остварите уколико сте били одсутни са три часа вежби и три часа предавања у току семестра (укупно шест изостанака).
Активност на часу: Активност на часовима вежби и предавања, као и предати домаћи задаци доносе највише 5 поена.
Додатни услови:
Колоквијум је положен ако је студент остварио минимални број поена, више од половине поена на методолошком (задатак) и теоријском делу, односно буде имао 15,5 поена из методолошког дела (задатак) и 8 поена из теорије.
Студенти који положе оба колоквијума у испитном року излазе само на усмени део испита.
Услов за полагање другог колоквијума је положени први.
Колоквијум може бити и делимично положен уколико је студент положио само методолошки део (задатак) или само теоријски део. У том случају студент има право да изађе на други колоквијум с тим што ће моћи да полаже само методолошки део, или само теоријски део.

2. Преко испита (стара и нова генерација):
Испит се полаже писменим путем.
Рачуноводство (Менаџмент):
методолошки део (задатак)
теоријски део (10 или 15 питања из књиге)
Додатни услови:
Уколико се полаже цео испит (случај када колоквијуми нису положени) задатак носи највише 60 поена, а теорија носи највише 30 поена. Потребно је остварити најмање 30,5 поена на задатку и 15,5 поена на теорији да би испит био положен. Могуће је остварити укупно 10 поена на присуство и активност на настави.
 

Званичан сајт предмета: http://finansije.fon.rs

Литература:
- Жаркић Јоксимовић Н., Богојевић Арсић В., Рачуноводство.
- Жаркић Јоксимовић Н., Богојевић Арсић В., Бенковић С., Шикањић Б., Збирка задатака из рачуноводтства.

 

Скрипта за први колоквијум

Опис: Одговори на питања за први колоквијум


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3984


0
9
Рачуноводство - скрипта за други колоквијум

Опис: Јун 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3521


4
8
Рачуноводство - скрипта за први колоквијум

Опис: Јун 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 5579


1
4
Пушкице рачуноводство

Опис: 11.11.2011.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3100


0
3
Презентације са предавања 2014.

Опис:

.


Објављено: 14.04.2015


Број преузимања: 1454


0
1