Логистика

19.08.2013 15:03

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у петом семестру

Циљ:
Упознавање студената са основним појмовима у логистици и улогом логистике у пословном систему, као и са основним механизмима управљања материјалним и информационим токовима у логистичким процесима.

Начин полагања:
Два начина полагања испита.
1. Класичан , писмени (задаци) и усмени део испита (теорија).
2. Парцијалан:
• Семинарски рад (15 поена) +
• Два колоквијума (30 поена) - на њему се раде задаци +
• Два теста (10 поена) - односе се на теорију +
• Лабараторске вежбе (15 поена) +
• Усмени део испита (30 поена)

Коначна оцена:

Оцена 6 7 8 9 10
бр. поена [52.5-59.9] [60-69.9] [70-79.9] [80-89.9] [90-100]


Предавања и вежбе нису обавезне.

Наш коментар

Предмет је сам по себи занимљив и користан. Иако предавања и вежбе нису обавезне, препоручујемо да идете на вежбе, пошто се на њима раде задаци, а асистенткиња Биљана Цветић заиста добро објашњава. Лабораторијске вежбе такође нису обавезне, али су занимљиве и служе да овладате логиком логистике. Што се испита тиче, слободно пишите одговоре својим речима, пошто професор цени када напишете како сте ви нешто разумели. Тест није тежак, али је дефинитивно потребно прочитати књигу детаљно и запамтити најбитније детаље. Срећно!


Литература: Васиљевић Д., Јовановић, Б., Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, ISBN 978-86-7680-150-3, ФОН, Београд, 2008.

Логистика производње: скрипта

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3114


1
11
Логистика- питања по Каизен књизи (од 27.-39.) 2016/17

Опис:

Логистика- питања по Каизен књизи (од 27.-39.) 2016/17 by Ана и другарица


Објављено: 10.02.2017


Број преузимања: 3477


0
3