Системи квалитета животне средине

18.03.2017 22:49

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)
Предмет се слуша у седмом семестру

Циљ: Стицање основних знања из области еколошког менаџмента и заштите животне средине, основне одреднице стандарда ИСО 14000, смернице понашања према животној средини и окружењу.

Предавања и вежбе: Држи их доц. др Наташа Петровић, не држи се градива, али јој је опроштено, пошто зна да држи пажњу и занимљивим примерима из праксе заинтересује многе да посећују предавања. На предавањима се води опуштени разговор, који је много продуктивнији од већине других предавања где се предавање претвори у дремку. Разлике између вежби и предавања нема, и насатава се организује у блоку од 3 сата. Професорка је врсни стручњак у области еколошког менаџмента и неко ко на крајње оригиналан начин објашњава све оно што је свакодневница. Присуство на предавањима и вежбама није обавезно, али ако немате паметнија посла, свакако се препоручује. Свако присуство се уписује и на предавањима и на вежбама. Занимљива ствар је да вам залагање на предавањима или виша еколошка свест и учешће у еколошким акцијама може донети положен испит са високом оценом. Сигурно је да је ово један од најопуштенијих предмета са којим ћете се срести на ФОН-у. Буквално је потребно пола дана опуштеног учења како би се положио.

Начин полагања:

  • Два колоквијума 40% (уместо колоквијума обично може да се ради презентација на тему животне средине, из књига на српском или енглеском језику, ради се превод), долазе затворена питања тј. на заокруживање
  • Први колоквијум - Спрема се из скрипте коју професорка качи на facebook групи која се прави само за потребе овог предмета. Сва питања за колоквијум су затвореног типа. 
  • Други колоквијум - Спрема се из скрипте коју професорка качи на facebook групи која се прави само за потребе овог предмета. Сва питања за колоквијум су затвореног типа. 
  • Усмени испит (који може да се полаже писмено) носи 30% оцене.
  • Учешће на дебати доноси 10 поена по учешћу.
  • Активности на предавањима, добија се по 5 или 10 поена, израда домаћих задатака о којима се разговара на предавањима

Наставник: Наташа Петровић ([email protected])

Асистент: Марко Ћировић ([email protected])

                  

Литература:

  • Скрипта за оба колоквијума коју професорка качи на facebook страници.