Страни језик 1

02.02.2014 13:00
Према акредитацији из 2014. године овај предмет је двосеместрални односно Страни језик 1 (2009) + Страни језик 2 (2009) = Страни језик 1 (2014).
 
Бруцоши се прилоком уписа опредељују за један од четири могућа страна језика, а то су: енглески, француски, немачки или руски. У принципу 99% људи изабере енглески.

Број ЕСПБ поена: 5
Фонд часова: 2+2+2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у првом и другом семестру 

ЕНГЛЕСКИ:

Предавања држе професорка Гордана Митић, а вежбе асистент Јелена Анђелковић и сарадник у настави Марија Новаковић.
 
Ово је један од оних предмета који не треба толико да брине студенте. На колоквијуму се полаже граматика, док се на испиту ради вокабулар. Уколико положите колоквијум (треба вам минимум 21 бод), немате право да га поништите све до јунског рока. Постоји и друга опција где положите колоквијум, не допада вам се оцена са колоквијума, положите испит у јануару, поништите цео испит и радите целокупно градиво поново у фебруару.
 
Поред тога, на предавањима и вежбама ћете два пута у току семестра добијати тестове на основу којих можете добити додатне поене, укупно 10. Прошле године су били додатни тестови, који су се радили скоро на сваким предавањима/ вежбама и ти поени су ишли преко 100. Циљ је био да се стимулише долазак на наставу.
 
Коначна оцена
 
Са колоквијума носите максимално 40 поена, са испита 50 и 10 поена на активност, тако да је све укупно у збиру 100 поена. Скала се формира сходно томе од 0 до 100 поена, где је минимално потребно 51 бод за пролаз.
 
Професорка има понекад своје хирове, попут тога да морате да купите нову књигу (која отприлике излази сваке године и има доста грешака) и да је носите на свако предавање и вежбе. Обавезно пратите сајт где ћете добити најсвежије инофрмације.
 
Званичан сајт предмета:
http://eng.fon.rs/
 

ФРАНЦУСКИ:
 
Предавања и вежбе држи професорка др Весна Цакељић.

Литература [eнглески]:
- Гордана Јакић, Јелена Анђелковић, Марија Новаковић: Organize Your English, Београд, ФОН, 2012

Литература [француски]:
- Michel Danilo i Beatrice Tauzin: Le francais de l entreprise, Paris, Cle International, 1990; Jeanine Bruchet: Objectif entreprise, Hachette, Paris, 1994.
- Internet
Граматика за сва три енглеска

Опис: јануар, 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3730


1
10
Преводи

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2316


2
4
Вежбе

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2261


1
4
Компјутерски изрази

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1654


2
3
Могућности студирања и боравка у Француској

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1052


1
3
Мат. модели

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1143


1
3
Неправилни глаголи

Опис: 22.10.2007.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1335


1
3
Презентације са вежби

Опис: 2008


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1590


1
3
Питања Јануар 2014

Опис: <p>Питања са испита из јануара 2014.</p>


Објављено: 24.06.2014


Број преузимања: 2272


2
1