Poslovni informacioni sistemi

19.08.2013 14:18

Број ЕСПБ поена: 5 (алтернативни предмет)
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у шестом семестру