Логистика

19.08.2013 14:06

Број ЕСПБ поена: 6

Фонд часова: 2+2+1 (предавања + вежбе + лабораторијске вежбе недељно)

Предмет се слуша у петом семестру (алтернативни предмет)

Циљ:

Упознавање студената са основним појмовима у логистици и улогом логистике у пословном систему, као и са основним механизмима управљања материјалним и информационим токовима у логистичким процесима.

Начин полагања:

Два начина полагања испита.

1. Класичан , писмени (задаци) и усмени део испита (теорија).

2. Парцијалан:

• Семинарски рад (15 поена) +

• Два колоквијума (30 поена) - на њему се раде задаци са вежби +

• Лабораторијске вежбе (15 поена) +

• Усмени део испита (30 поена)

• Активности у току предавања (10 поена)

Коначна оцена:

Оцена:         

5:[0-55]

6:[56-65]

7:[66-75]

8:[76-85]

9: [86-95]

10: [96-100]

Наш коментар:

Предмет је сам по себи занимљив и користан. Иако предавања и вежбе нису обавезне, препоручујемо да идете на вежбе, пошто се на њима раде задаци, а асистент Милош Даниловић заиста добро објашњава. Лабораторијске вежбе такође нису обавезне, али су занимљиве и служе да овладате логиком логистике. Што се испита тиче, слободно пишите одговоре својим речима, пошто професор цени када напишете како сте ви нешто разумели. На усменом испиту се извлаче 4 питања, да би положили неопходно је знати одговор на 3 питања. Семинарски рад подразумева коришћење искључиво стране литературе (минимум пет референци).

Литература:

1.Васиљевић Д., Јовановић, Б., Менаџмент логистике и ланаца снабдевања, ИСБН 978-86-7680-150-3, ФОН, Београд, 2008.

2.Васиљевић Д., Предавања из предмета Логистика у електронској форми, ФОН, Београд, 2013./14.

3.Essentials of Logistics and Management, (edited by Perret F., Jaffeux C., Fender M., Wieser P.), CRC Press, Taylor and Francis Group, Italy, 2007.

Скрипта за други колоквијум

Опис: 08.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2620


0
2
Питања за усмени

Опис: 14.01.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1260


0
0