Систем менаџмента здравља и безбедности на раду

20.03.2017 20:19

Број ЕСПБ поена: 5

Фонд часова: 2+2

Предмет се слуша у седмом семестру.

Предавања и вежбе: Предавања држи проф. др Александар Петровић а вежбе доц. др Младен Ђурић. Присуство на предавањима и вежбама је обавезно (неопходно је остварити најмање 75% долазака, и на предавањима и на вежбама како би се могао стећи услов за излазак на испит). Професор Александар Петровић даје доста примера из праксе како би приближио и учинио градиво занимљивијим. На вежбама се указује на кључне ствари, како у менаџменту здравља и безбедности на раду тако и у систему менаџмента квалитета. Др Младен Ђурић даје корисне савете за израду пројектног задатка.

Циљ: Стицање основних знања из области менаџмента здравља и безбедности на раду, основне одреднице
стандарда OHSAS 18001 и израда Акта о процени ризика.

Начин полагања: Раде се два колоквијума која укупно чине 30% оцене. На крају семестра се организује термин за поправни колоквијум, на коме је могуће поправити само један од колоквијума. Предуслов за излазак на испит је одрађен пројектни рад, који представља комбинацију примене захтева из приручника за процену ризика и захтева стандарда OHSAS 18001. На тај начин процењује се ризик за два различита радна места. На писменом делу испита се такође врши процена ризика уз могућност коришћења литературе (одрађен пројектни рад, приручник за процену ризика, литература са предавања и вежби).

 

Наставник: проф. др Александар Петровић ([email protected])

Асистент: доц. др Младен Ђурић ([email protected])

Представљање предмета Систем менаџмента здравља и безбедности на раду од стране доц. др Младена Ђурића дат је на следећем линку.

Литература:
- Слајдови са предавања и вежби које можете наћи на сајту предмета
- Приручник за процену ризика
- Стандарди: OHSAS 18001 и OHSAS 18002