Страни језик 2

06.05.2014 19:38

Према акредитацији из 2014. године овај предмет је постао двосеместрални односно Страни језик 3 (2009) = Страни језик 2 (2014).

Број ЕСПБ поена: 3
Фонд часова: 1+1 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у трећем и четвртом семестру

Генерално важи следеће: Страни језик се састоји из колоквијума и испита. На колоквијум из овог предмета се излази у другој колоквијумској недељи. Може се полагати посебно колоквијум и посебно испит, тачније у различитим роковима. Раде се области везане управо за менаџмент и ИТ. Колоквијум вреди 40 поена, испит 25 поена, а осталих 35 поена освајате на вежбама и предавањима „учешћем у одабраним наставним активностима“, што укључује поене на долазност, који се могу добити једном месечно, домаћих задатака, тестова,  семинарских радова и других типова активности које ће „бити континуирано оцењиване у току наставе“. То је што се тиче енглеског језика.


Мали број студената се одлучује за неки други језик (немачки, француски и руски), а правила полагања би требало да буду слична овима из енглеског. За друге језике, проферосори кажу шта требате да набавите од литературе за слушање наставе. Све информације које се тичу немачког, француског или руског углавном поставе на званичном сајту.

Скала за оцењивање:
51 – 60 …………… 6
61 – 70 …………… 7
71 – 80 …………… 8
81 – 90 …………… 9
91 – 100 …………. 10

Званични сајт енглеског језика: http://eng.fon.bg.ac.rs/

Обавезна литература за енглески језик:
-Матић Г., Reading Texts, ФОН, Београд, 2013.

Препоручена литература:

  1. McCarthy, J. McCarten, D. Clark, R. Clark, Grammar for Business, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
  2. Ланда, Привредно-пословни речник. Графичка књига, Београд, 2004.
  3. Emmerson, Business Vocabulary Builder, Macmillan Education, Oxford, 2009
  4. R. Esteras, E. M. Fabre, Professional English in Use: ICT, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
Енглески 2 први део by Noel

Опис:

Материјали за спремање колоквијума из Енглеског 2.


Објављено: 16.02.2018


Број преузимања: 2417


0
14
Програм за питалице - True or False

Опис: <p>Program za pitalice iz MTR-a prilagođen za True or False vežbu iz Engleskog 3. Pročitati uputstvo za kori&scaron;ćenje.</p> <p>By Popcorn Junikorn</p>


Објављено: 25.08.2014


Број преузимања: 1477


0
6
Изрази из Енглеског

Опис: by Ива - 15.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2119


0
2
Терминологија - тестови за обраду

Опис: 01.04.2009.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1474


0
1
ЕНГ2 - Колоквијум и испит - 2017

Опис:

Пример колоквијума и испита из Енглеског језика 2 из октобра 2017. године


Објављено: 04.10.2017


Број преузимања: 1777


0
1
колоквијуми - бела књижица

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1592


0
0
Resenja testova iz knjige

Опис: 25.06.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1745


0
0
Писање CV-a

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1089


1
0
Дефиниције из Енглеског

Опис: by Ива - 15.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1562


0
0
Терминологија - Одговори на питања из књиге

Опис: 24.06.2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1319


0
0
Енглески 3 - скрипта за лекције

Опис: 24.06.2010


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1942


0
0
Граматика за сва три енглеска

Опис: јануар, 2013


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1367


0
0
Разни материјали by Љовисна

Опис:

Колекција материјала за спремање колоквијума и испита из енглеског језика 2.


Објављено: 26.02.2018


Број преузимања: 1107


0
0