Пројектовање организације

19.08.2013 14:53

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе недељно)
Предмет се слуша у осмом семестру

Предмет се састоји од вежби и предавања, која нису обавезна. На вежбама се раде задаци који се бодују. У току семестра се ради 12 задатака, ви треба да урадите 10 да бисте били ослобођени једног од 3 питања на усменом делу испита. Ако одлучите да не идете на вежбе, или из неког разлога не сакупите довољно бодова, одговарате три питања код проф. Јашка Ондреја.

Skripta 2014

Опис: <p>Skripta 2014</p>


Објављено: 13.10.2014


Број преузимања: 5159


33
33
Скрипта

Опис: око 1mb - 04.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 3346


2
2
Матрица промене

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1336


0
0
Пушкица

Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1412


0
0
Организациона трансформација

Опис: by Морнар 03.07.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1379


0
0
Скрипта

Опис: by Морнар 03.07.2010.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 44786


1
0