Управљање документацијом

19.08.2013 13:46

Број ЕСПБ поена: 6
Фонд часова: 2+2 (предавања + вежбе)
Наставник: Саша Д. Лазаревић ([email protected])
Асистенти: Илија Антовић ([email protected]) Војислав Станојевић ([email protected])
Предмет се слуша у петом семестру

Циљ: Разумевање принципа, правила и метода управљања документацијом. Оспособљавање за пројектовање пословних процеса и пратеће документације. Примена одговарајућих софтверских решења за управљање документацијом у пословном систему. Исход је оспособљеност студента да анализира, пројектује, имплементира и управља документацијом.

Предавања: Држи их проф. др Саша Д. Лазаревић, који спада у групу стручњака са информационих технологија. Како је млад, тако је и концепт предавања занимљивог карактера, без претераног теоретисања. Ствари које предаје су конкретне, како не постоји књига из предмета, анимира студенте да уче у току предавања. Присуство на предавањима није обавезно, не уписује, нити бодује. Али они који их посећују редовно имаће вишеструке користи. Професор задаје на крају сваког предавања есеје, кратке форме, у којима студенти примењују своје знање и знање стечено на предавањима и на тај начин потпомажу учење градива. Морају се одрадити најмање два есеја, како би се стекао услов да на колоквијуму можете добити оцену већу од 7-ице.

Вежбе: Држе их асистенти Војислав Станојевић и Илија Антовић, вероватно их знате и од раније са предмета ОИКТ и УИС. Спадају у ред сарадника јако погодних за опуштен вид сарадње. Градиво које се обрађује на вежбама није тешко, претежно је базирано на ССА методи и доста времена се посвећује прегледању и провери пројектних радова. Асистенти су јако конкретни, сваке вежбе су покривене са мноштвом примера из ССА методе. Присуство на вежбама није обавезно, али се препоручује јер причају о корисним стварима везаним за пројектни рад. Као и прегледање и указивање на грешке, како би на време могли исправити ваш пројектни рад.

Пројектни рад: Најважнији део и кључ за полагање овог предмета је претходно одбрањен пројектни рад који је доста обимам и захтева доста времена. Колоквијуми нису претерано тешки и захтевају мање времена од пројектног рада.

Измена: присуство на предавањима се бодује, професор даје домаће задатке који се такође бодују.

Начин полагања:

  1. Први начин полагања заснован је на класичном полагању писменог и усменог испита. Услов за излазак на усмени део испита је урађен и одбрањен пројектни рад. Коначна оцена представља просечну оцену са писменог и усменог.
  2. Други начин и много вероватнији за већину студената је преко колоквијума. Потребно је завршити и одбранити пројектни рад, који се бодује од 26 до 50 поена. Затим постоје у току семестра два колоквијума, чији садржај је прилично једноставан. Спремају се са скрипте, која има пар страница. Концепт је да професор диктира питања, ви их пишете и одговарате за време које он предвиди за свако питање појединачно, диктира једно по једно питање, а ви исто тако одговарате. Колоквијум се бодује од 51 до 100 бодова. Постоји и семинарски рад, који се ради опционо. Теме задаје професор након одрађеног првог колоквијума, бодује се такође од 26 до 50 поена.

Поени се сумирају. Коначна оцена се одређује према табели:
од 0 до 150 - петица
од 151 до 180 - шестица
од 181 до 210 - седмица
од 211 до 240 - осмица
од 241 до 270 - деветка
од 271 до 300 - десетка

Литература:
Из овог предмета не постоји уџбеник, већ се спрема из скрипте које даје професор, или оне сажетије које можете наћи на пушкицама, односно са презентација са предавања. Пожељно је присуствовати предавањима јер професор обилује занимљивим причама из живота, али и да „ухватите“ белешке.

Упутство за израду докумената

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1148


0
1
Квалитет документације

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1953


0
1
Скрипта за први колоквијум

Опис: - 14.01.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1590


0
0
Поступак управљања документацијом

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1294


0
0
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2444


0
0
Управљање документима и канцеларијско пословање органа државне управе

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1422


0
0
ССА - скрипта

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 9140


0
0
Структурна системска анализа

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 4385


0
0
ССА - колоквијум

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2014


0
0
ССА - скрипта

Опис: друга скрипта - by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 2887


1
0
Скрипта УКД

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1287


0
0
Први колоквијум

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1632


0
0
Испитна питања

Опис: by Ива - 06.10.2009


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1088


0
0