Завршни рад

19.08.2013 14:51

Број ЕСПБ поена: 5

 

Завршни рад је менторски рад. Студент бира код ког професора жели да ради дипломски рад и предлаже тему коју професор може да коригује.

Професор полаже пуно право да студента одбије, али се то ретко дешава.

Завршни рад се може пријавити најраније два испита до краја студија. Не мали број студената се одлучује да последњи испит остави из области која га интересује тако да "убије две муве једним ударцем" тј положи последњи испит узимајући семинарски рад из области која је и тема дипломског рада.