Стандардизација

19.08.2013 14:57

Предавања:

Држи их проф. др Ивана Мијатовић, која је позната по успесима Цасе Студy Цлуб-а, у којем је једна од главних ментора, као и због импозантне радне биографије на пољу квалитета и стандарадизације. Присуство на предавањима се бодује, а могу се добити и додатни бодови на решавању студије случаја на предавањима. Саветујемо да их посећујете, и учествујете у активностима на предавањима јер је битно да професорка стекне што бољи утисак о вама и да вас упамти због усменог испита.

Вежбе: Држи их Ана Хорват, по многима најлепша асистенткиња на ФОН-у, која је поред тога јако пријатна за сарадњу. На вежбама се такође раде студије случаја које се налазе у књизи, као и посебно градиво за пројектни рад. Присуство на вежбама се такође бодује.

Начин полагања:

 Колоквијум (20%) у току семестра постоје два колоквијума, тако се градиво до усменог аиспита углавном савлада. Састоји се од питања отвореног и затвореног типа, и сваки колоквијум носи по 10 бодова. Колоквијуми не ослобађају ни једног дела градива на усменом испиту.

 Семинарски рад (10%) представља обавезан део предиспитних активности. Неопходно га је одрадити и доставити до договореног рока, како би стекли право за излазак на усмени део испита. Професорка даје списак тема за семинарски. Кратке је форме и може се урадити за пар сати, тако да нема разлога за превелику бригу. Рад се презентује на вежбама. Посебно се бодује сам рад, до 5 поена, а посебно презентација, такође до 5 поена. Ради се самостално.

 Пројектни рад (10%) обухвата примену ИСО методологије на одабраном пословном систему. ИСО методологија и поступак израде рада објашњавају се на вежбама, на којима се и презентује. Може се добити до 10 поена. Ради се у групи од три студента.

 Усмени део испита (50%) представља најтежи део, услов за излазак је семинарски рад. На почетку испита студенти добијају питања и пишу концепт 25 минута, након тога професорка узима концепте и почиње да прозива. Испит има 4 питања. Јако је битан утисак који остављате, као и да ли вас зна са предавања. Коректна је што се тиче пролазности, тако да испит положи велики број студената.

 Преосталих 10% остварује се на присуство и активност на настави.

Литература:

 Стандардизација 1, др Ивана Мијатовић,ФОН, Београд, 2014

Представљање предмета Стандардизација од стране професорке Иване Мијатовић дат је на следећем линку:

https://www.youtube.com/watch?v=K0gCEZy-T5Q

Скрипта за други колоквијум

Опис: by Нина Н. - 08.12.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1533


0
1
Питања за усмени

Опис: 14.01.2008.


Објављено: 23.08.2013


Број преузимања: 1092


0
0
Скрипта за други колоквијум (2016)

Опис:

Скрипта за други колоквијум by плави чуперак


Објављено: 31.12.2016


Број преузимања: 1792


0
0
Питања за усмени (2016)

Опис:

Питања за усмени (2016)


Објављено: 22.01.2017


Број преузимања: 1249


0
0