Izborni predmeti ISiT

30.11.-0001 00:00

Lista izbornh predmeta

VII Semestar

 1. Analiza i logičko projektovanje (projekat) - dr Zoran Marjanović, dr Nenad Aničić, mr S. Babarogić, M. Janković
 2. Baze podataka II - dr Zoran Marjanović, dr Nenad Aničić, mr S. Babarogić, M. Janković
 3. Ekonometrijske metode - dr Milica Bulajić, dr Zoran Radojičić, dr D. Vukmirović, mr J. Martinović, S. Totić, A. Đoković
 4. E-obrazovanje - dr Gordana Milosavljević, J. Anđelković
 5. Fazi logika i sistemi - dr Bratislav Petrović, dr D. Radojević, N. Nikolić
 6. Interakcija čovek računar (HCI) - dr Dušan Starčević, dr D. Đurić
 7. Konkurentno programiranje - dr Božidar Radenković, Z. Bogdanović, N. Miloradović, D. Barać
 8. Matematički modeli efikasnosti - dr Milan Martić, mr G. Savić
 9. Metode optimizacije - dr Mirko Vujošević, dr Milan Stanojević
 10. Multimediji - dr Dušan Starčević, dr V. Štavljanin, M. Minović
 11. Savremene softverske arhitekture - dr Vladan Deveđžić, dr D.Đurić
 12. Sistemi za podršku odlučivanju - dr Milija Suknović, dr B. Delibašić, M. Jovanović
 13. Softverski paterni - dr Siniša Vlajić, D. Savić, I. Antović, V. Stanojević
 14. Upravljanje razvojem informacionih sistema - dr Vladan Deveđžić, dr D. Đurić
 15. Upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistema - dr Marijana Despotović, dr Božidar Radenković, dr Dragana Bečejski Vujaklija, Z. Bogdanović, N. Miloradović, D. Barać, O. Pantelić


VIII Semestar

 1. Analiza podataka - dr Milica Bulajić, dr D. Vukmirović, dr Z. Radojičić, mr J. Martinović, S. Totić
 2. Analiza Procesa i Petrijeve mreže - dr Mirko Vujošević, dr Mirjana Čangalović, mr D. Makajić-Nikolić
 3. Biostatistika - dr Milica Bulajić, dr Zoran Radojičić, dr M. Žarković, mr J. Martinović, S. Totić, A. Đoković
 4. Digitalna ekonomija - dr Vesna Milićević, dr Bojan Ilić, mr T.Milić
 5. Digitalni Mediji - dr Dušan Starčević, dr V. Štavljanin, M. Minović
 6. Fizički projekat u izabranom okruženju (projekat) - dr Zoran Marjanović, dr Nenad Aničić, mr S. Babarogić, M. Janković
 7. Integrisana softverska rešenja - dr Zoran Marjanović, dr Dragana Bečejski-Vujaklija, dr N. Aničić, O. Pantelić, M. Janković
 8. Internet marketing - dr Božidar Radenković, dr Vinka Filipović, dr Radmila Janičić, dr Marijana Despotović, dr D. Vukmirović, mr J. Martinović, Z. Bogdanović, D. Barać, N. Miloradović
 9. Kombinatorna optimizacija - dr Mirjana Čangalović, dr Vera Vujčić, dr Nenad Mladenović, N. Nikolić
 10. Kompjuterska geometrija - dr Milica Stojanović, dr Milica Vučković, N. Andrić
 11. Konstrukcija i verifikacija softvera - dr Saša Lazarević
 12. Linearni statistički modeli - dr Milica Bulajić, dr Zoran Radojičić, dr D. Vukmirović, mr J. Martinović, S. Totić, A. Đoković
 13. Matematički softverski paketi - dr Rade Lazović, dr Dragan Đorić, V. Baltić
 14. Matematičko programiranje - dr Mirjana Čangalović, dr Vera Vujčić, dr Nenad Mladenović, mr O. Đorđević
 15. Menadžment elektronskog poslovanja - dr Aleksandar Marković
 16. Metaheuristike - dr Mirjana Čangalović, dr Vera Vujčić, dr Nenad Mladenović, mr D. Makajić-Nikolić
 17. Mobilno računarstvo - dr Dušan Starčević, dr Božidar Radenković, M. Minović, Z. Bogdanović
 18. Multimedijalna produkcija - dr Dušan Starčević, dr V. Štavljanin, M. Minović
 19. Neuronske mreže i sistemi - dr Bratislav Petrović, dr S. Stanković, N. Nikolić
 20. Odabrana poglavlja iz informacionih sistema - dr Zoran Marjanović, dr Dragana Bečejski-Vujaklija, dr Milica Vučković, dr Siniša Nešković, dr Nenad Aničić, mr R. Drakulić, mr S. Babarogić, O. Pantelić, M. Petrović, M. Janković, K. Dimitrijević
 21. Sajber pravo - dr Mirjana Drakulić, A. Nikodijević, S. Jovanović
 22. Soft computing i optimizacija - dr Mirko Vujošević , dr M. Stanojević, mr G. Popović
 23. Softver za operaciona istraživanja (napredno planiranje i raspoređivanje) - dr Milan Martić, dr Milan Stanojević, dr Mirko Vujošević, mr G. Popović, mr D. Makajić-Nikolić
 24. Softverski proces i evolucija softvera - dr Dragan Đurić, dr Vladan Devedžić, D. Savić, I. Antović, V. Stanojević
 25. Statističke metode u marketingu - dr Milica Bulajić, dr Radmila Janičić, dr D.Vukmirović, dr Z.Radojičić, dr M. Bulajić, dr Z. Radojičić, mr J. Martinović, S. Totić, A. Đoković
 26. Statističke prognoze - dr Milica Bulajić, dr D. Vukmirović, dr Z. Radojičić, mr J. Martinović, S. Totić, A. Đoković
 27. Statistički modeli u finansijama - dr Milica Bulajić, dr D. Vukmirović, dr V. Bogojević Arsić, dr Z. Radojičić, mr J. Martinović, S. Totić, A. Đoković
 28. Stohastički procesi - dr Milica Bulajić, dr Dragan Đorić, dr D. Vukmirović, dr Z. Radojičić, mr J. Martinović, S. Totić, A. Đoković
 29. Teorija algoritama - dr Mirjana Čangalović, dr Milica Stojanović, mr V. Kojić
 30. Teorija sistema 2 - dr Bratislav Petrović, N. Nikolić
 31. Testiranje i kvalitet softvera - dr Saša Lazarević, I. Antović, V. Stanojević
 32. Upravljanje znanjem - dr Petar Jovanović, dr Dejan Petrović, dr Milija Suknović, dr B. Delibašić, mr M. Mihić, V. Obradović, M. Todorović
 33. Zaštita računarskih sistema - dr Dejan Simić, M. Bogićević, B. Jovanović