Simulacija i simulacioni jezici

19.08.2013 14:52

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Simulacije i simulacioni jezici su predmet koje je pregazilo vreme i vrlo je neomiljen. Kao i svi drugi predmeti Elab katedre, nije težak, ali oduzima mnogo vremena zbog brojnih domaćih zadataka, seminarskix, kolokvijuma, pismenih i usmenih delova ispita.

Radi se u tehnologijama koje su prilično zastarele - opskurni jezici CSMP i GPSS koji služe za simulaciju kontinualnih i diskretnih sistema.

Način polaganja:

Domaći zadaci: Postoji 5 domaćih zadataka:

  • 1 iz CSMP-a
  • 3 iz GPSS-a
  • 1 iz Blender-a. Blender je program za 3D modelovanje.

Pismeni ispit: rade se dva zadatka, na papiru. Jedan je CSMP, drugi GPSS.

Usmeni ispit: polaže se na pismeno, odgovaranjem na 4 esejska pitanja. Moguće je dati deo usmenog ispita preko kolokvijuma u predroku (početak decembra) a drugi deo preko seminarskog.

SIMULACIJE KOLOKVIJUM BY NADICA BANANICA

Opis:

Ново! Скрипта из Симулација by Надица Бананица


Objavljeno: 08.01.2016


Broj preuzimanja: 5752


0
20
Пушкице за GPSS

Opis: Ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2809


0
16
Пушкице за CSMP

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3655


0
11
Скрипта

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3690


3
1
Испитна питања

Opis: Ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2180


1
1
SDS

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1690


0
1
Скрипта за усмени

Opis: Ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3864


1
0
Домаћи задаци - примери

Opis:

Први, други и трећи домаћи задатак. 


Objavljeno: 08.02.2020


Broj preuzimanja: 707


0
0