Poslovna inteligencija

20.08.2013 12:07

Broj ESPB poena: 5
Fond časova: 2+2+2 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Ispit može da se polaže klasično (pismeno+usmeno) ili parcijalno.
Parcijalno je preko sedam domaći zadataka (koji služe kao zamena za pismeni), seminarskog rada i usmenog testa.
Sajt grupacije predmeta je: http://odlucivanje.fon.bg.ac.rs/predmeti/osnovne-studije/poslovna-inteligencija/

Први домаћи задатак 17/18

Opis:

Питања за одбрану првог домаћег задатка и одговори.


Objavljeno: 24.10.2017


Broj preuzimanja: 2255


0
1