Računarski integrisana proizvodnja

19.08.2013 14:47

Broj ESPB poena: 7
Fond časova: 2+1+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Cilj: Sticanje znanja i veština iz oblasti računarski integrisane proizvodnje (CIM), fleksibilnih proizvodnih sistema, proizvodnji uz pomoć računara, sistema obrade poslovnih podataka kao sto su MRP metoda. Korišćenje računara i softvera za podršku upravljanju u proizvodnim pa i uslužnim sistemima

Način polaganja: Postoje dva načina polaganja ispita:
Klasičan: Sastoji se od pismenog dela, tu se rade zadaci u vežbanci koji se obrađuju na vežbama. Pismeni deo nosi od min 16 poena do max 30 poena.
Usmeni deo (tri pitanja na ceduljici ) obuhvata teoriju iz dole navedene literature i nosi takođe 50 poena.
Prisustvo na predavanjima i vežbama 11-20 poena
Neklasičan tj. parcijalan način polagannja: Tri kolokvijuma na kojima se rade zadaci sa vežbi. Napomena: ovi kolokvijumi se izvode na računarima u laboratoriji za Računarski integrisanu proizvodnju (3X 10 poena maksimalno sa kolokvijuma na vežbama). Prisustvo na vežbama i predavanjima 11-20 poena. Seminarski rad 11-20 poena. Usmeni deo ispita – samo jedno pitanje! 16-30 poena.

Literatura: Prof. dr Oliver Ilić „Računarski integrisana proizvodnja“ , FON, 2003.

Zvaničan sajt predmeta: Nema