Sistemi kvaliteta životne sredine

18.03.2017 22:49

Broj ESPB poena: 5
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u sedmom semestru

Cilj: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti ekološkog menadžmenta i zaštite životne sredine, osnovne odrednice standarda ISO 14000, smernice ponašanja prema životnoj sredini i okruženju.

Predavanja i vežbe: Drži ih doc. dr Nataša Petrović, ne drži se gradiva, ali joj je oprošteno, pošto zna da drži pažnju i zanimljivim primerima iz prakse zainteresuje mnoge da posećuju predavanja. Na predavanjima se vodi opušteni razgovor, koji je mnogo produktivniji od većine drugih predavanja gde se predavanje pretvori u dremku. Razlike između vežbi i predavanja nema, i nasatava se organizuje u bloku od 3 sata. Profesorka je vrsni stručnjak u oblasti ekološkog menadžmenta i neko ko na krajnje originalan način objašnjava sve ono što je svakodnevnica. Prisustvo na predavanjima i vežbama nije obavezno, ali ako nemate pametnija posla, svakako se preporučuje. Svako prisustvo se upisuje i na predavanjima i na vežbama. Zanimljiva stvar je da vam zalaganje na predavanjima ili viša ekološka svest i učešće u ekološkim akcijama može doneti položen ispit sa visokom ocenom. Sigurno je da je ovo jedan od najopuštenijih predmeta sa kojim ćete se sresti na FON-u. Bukvalno je potrebno pola dana opuštenog učenja kako bi se položio.

Način polaganja:

  • Dva kolokvijuma 40% (umesto kolokvijuma obično može da se radi prezentacija na temu životne sredine, iz knjiga na srpskom ili engleskom jeziku, radi se prevod), dolaze zatvorena pitanja tj. na zaokruživanje
  • Prvi kolokvijum - Sprema se iz skripte koju profesorka kači na facebook grupi koja se pravi samo za potrebe ovog predmeta. Sva pitanja za kolokvijum su zatvorenog tipa. 
  • Drugi kolokvijum - Sprema se iz skripte koju profesorka kači na facebook grupi koja se pravi samo za potrebe ovog predmeta. Sva pitanja za kolokvijum su zatvorenog tipa. 
  • Usmeni ispit (koji može da se polaže pismeno) nosi 30% ocene.
  • Učešće na debati donosi 10 poena po učešću.
  • Aktivnosti na predavanjima, dobija se po 5 ili 10 poena, izrada domaćih zadataka o kojima se razgovara na predavanjima

Nastavnik: Nataša Petrović ([email protected])

Asistent: Marko Ćirović ([email protected])

                  

Literatura:

  • Skripta za oba kolokvijuma koju profesorka kači na facebook stranici.