Završni rad

19.08.2013 14:51

Broj ESPB poena: 5

 

Završni rad je mentorski rad. Student bira kod kog profesora želi da radi diplomski rad i predlaže temu koju profesor može da koriguje.

Profesor polaže puno pravo da studenta odbije, ali se to retko dešava.

Završni rad se može prijaviti najranije dva ispita do kraja studija. Ne mali broj studenata se odlučuje da poslednji ispit ostavi iz oblasti koja ga interesuje tako da "ubije dve muve jednim udarcem" tj položi poslednji ispit uzimajući seminarski rad iz oblasti koja je i tema diplomskog rada.