Arhitektura računara i operativni sistemi

06.05.2014 17:34

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+1+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u trećem semestru

Način polaganja

Može se položiti preko 2 kolokvijuma  i najčešće se dogodi da oni studenti koji polože prvi kolokvijum mogu da odaberu da li će na drugi izaći u drugoj kolokvijumskoj nedelji ili u nekom od naredna 2 roka (januarski i februarski), ali u vezi toga se treba raspitati u toku semestra kod asistenata jer umeju da promene pravila. U ispitnim rokovima je moguće ispit polagati parcijalno i to 1 položen deo važi čitave godine. Da biste upisali ocenu u indeks uslov je položen test koji  se sastoji od pitanja na zaokruživanje vezanih za linux i par pitanja iz C-a.  Test se radi na računaru, uči se iz skripti sa sajta, zapravo dovoljno je da se skripte pročitaju i obrati pažnja na pitanja koja dolaze iz roka u rok. Ovaj test se organizuje u svakom roku i može se polagati i ako je položen samo 1 ili nijedan deo ispita.

Nastava

Predavanja nisu preterano zanimljiva, mada su prilično posećena zbog upisivanja. Vežbe se jedne nedelje izvode u učionici, gde se rade zadaci koji dolaze na ispitu a jedne nedelje u računarskom centru gde se uče osnove Linuxa.

 Način ocenjivanja

Ckala je od 55, 65 poena itd i važi pravilo da su 6 na jednom delu 7 na drugom zaključno 6 i sl. Ocenu više možete ostvariti izradom seminarskog rada koji se brani pred kraj semestra kod asistenata koji drže laboratorijske vežbe , a takođe postoji upisivanje na predavanjima i profesor može da odluči da onima koji su bili na određenom broju predavanja da ocenu više(to varira iz godine u godinu, a broj potrebnih dolazaka je oko 10). Postoji mogućnost da se radi projektni rad koji podrazumeva programiranje i donosi 2 ocene više ali je ta opcija prilično nepopularna zbog težine i manjka potrebnog iskustva da se to samostalno odradi na početku 2. Godine.

Gradivo

Oba kolokvijuma se sastoje iz nekoliko zadataka i teorijskih pitanja. Zadatke  ćete prilično lako spremiti ako pratite vežbe ili imate nekog da vam pojasni. Što se teorije tiče postoji mogućnost da se uči iz skripte i pređu pitanja od ranijih godina, ali preporučljivo je pročitati knjigu ili bar one delove koje vidite da su baš zastupljeni na ispitu, solidno je napisana.   


Zvaničan sajt predmeta: http://www.mmklab.fon.bg.ac.rs/sr/nastava/osnovne-studije/aros/

Literatura:
- Simić D., Bataveljić P., Organizacija računara i operativni sistemi, 2011.

Dodatna literatura:

- Andrew, S., Tanenbaum, “Structured Computer Organization”, 6th Edition,Prentice Hall, Inc., 2012
- Silberschatz Avi, GalvinPeter, Gagne Greg, “Operating System Concepts”, 9th Edition, John Wiley & Sons, 2013

-Hennessy L. John, Patterson A. David, Arpaci-Dusseau C. Andrea, Arpaci-Dusseau H. Remzi, Asanovic Krste, “Computer Architecture: A Quantative Approach”, (5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design, 2011.

-Patterson A. D. and Hennessy L. J., “Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface” (Revised 5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design, 2013.

Скрипта

Opis: by Oziris (18.11.2007.)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 7696


3
35
Скрипта за Linux

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2665


1
17
Цвија скрипта- допуњено

Opis: <p>Питања са одговорима, за први колоквијум</p>


Objavljeno: 19.11.2014


Broj preuzimanja: 6461


0
14
Нека питања са колоквијума

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4212


2
11
Скрипта 19.11.2007.

Opis: Питања и одговори са објашњењима


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2281


4
10
Скрипта by Oziris II 20.01.2008.

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4566


0
9
Предавања - 2007

Opis: Слајдови у word-у. Постављено 03.12.2007.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1181


0
8
AROS skripte 2013

Opis: AROS skripte 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3441


0
5
Скрипта за c

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2080


0
5
Толетова библија за полагање АРОС-a: Примери колоквијума

Opis:

Примери првог и другог колоквијума.


Objavljeno: 30.01.2018


Broj preuzimanja: 1160


0
5
Питања за колоквијум

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2659


0
4
Слајдови са вежби

Opis: 2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1444


0
4
Толетова библија за полагање АРОС-a: Први део

Opis:

Скрипте, задаци и други материјал за први колоквијум.


Objavljeno: 30.01.2018


Broj preuzimanja: 1246


0
2
Толетова библија за полагање АРОС-a: Други део

Opis:

Скрипте, задаци и питања за други колоквијум.


Objavljeno: 30.01.2018


Broj preuzimanja: 941


0
1
Толетова библија за полагање АРОС-a: Лаб

Opis:

Линукс скрипта и питања за лаб тест.


Objavljeno: 30.01.2018


Broj preuzimanja: 845


0
1
Толетова библија за полагање АРОС-a: Домаћи даљина

Opis:

Први, други, трећи и четврти домаћи.


Objavljeno: 30.01.2018


Broj preuzimanja: 439


0
1
АРОС скрипта за други колоквијум by ManjanebePerks

Opis:

Скрипта за други колоквијум.


Objavljeno: 02.02.2018


Broj preuzimanja: 1006


0
1
С скрипта са сајта

Opis:

2018.


Objavljeno: 30.01.2018


Broj preuzimanja: 1856


0
0
АРОС 2. део питања и одговори

Opis:

 Питања и одговори из другог дела. 


Objavljeno: 08.02.2020


Broj preuzimanja: 96


0
0