Statistika

06.05.2014 19:17

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u četvrtom semestru


Statistika je lakši predmet od verovatnoće, koja se isto polaže na ovoj godini. Možete ga polagati preko kolokvijuma (parcijalno) ili na klasičan način: pismeni pa usmeni. Na kolokvijumima je dozvoljeno korišćenje formula, dok u ispitnim rokovima nije. Za usmeni postoje i dodatna pitanja koja su za ocene 9 i 10. Iz ovog predmeta postoji i nastava na engleskom jeziku.

Idite na vežbe, jako su korisne. Pismeni je malo teži, a usmeni se dosta oslanja na pismeni zbog formula koje trebate da znate za pismeni i nije toliko obiman, pitanja su laka.
Pismeni se sprema iz zbirke, a najvažniji su nerešeni zadaci iz kojih dolaze isti ti ili slični. Iz roka u rok se zadaci ponavljaju. Problem je samo što ne znate kako ih rešiti. Zato redovno idite na vežbe i trudite se da pamtite.


Zvanično su ukinuli elimincaioni, ali će to verovatno biti kao što je bilo za verovatnoću, gde ima tih tri pitanja koja se ne zovu eliminaciona, ali na koja ako ne znate odgovor padate. Na usmenom pada jako malo njih, zato što on predstavlja potvrdu te ocene koja vam je predložena na osnovu pismenog. Mudrost je položiti pismeni koji se radi dva i po  sata i sve vreme se radi, nema odmora, pa ponesite čokoladicu i naoružajte se moćnim digitronom.

Obavezno idite na uvid u radove i zapamtite šta vam nije bilo tačno. Velika je verovatnoća da vas baš to pitaju na usmenom kao podpitanje.
Usmeni se sprema po ispitnim pitanjima. Izasla je nova knjiga (izdanje iz 2014. – e) , pa studenti neće morati da muče muku sa prethodnom knjigom, koja je bila prilično obimna. Na dokazima ne insistiraju previše. Treba znati za sve raspodele kako im izgleda grafik i formulu, ma koliko ogromna bila.

Zvanični sajt predmeta: http://statlab.fon.rs/


Literatura:

- Vuković N., Bulajić M., Osnove statistike, FON, Beograd 2014.
- Bulajić M., Vukomirović D., Radojičić Z., Jeremić V., Totić S., Đoković A., Dobrota S., Statistika – zbirka zadataka, FON, Beograd, 2013.

Скрипта

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 7042


11
29
Скрипта за усмени (by User)

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 6855


0
9
Сањина скрипта за усмени испит по новим питањима (2018)

Opis:

Скрипта за усмени испит по новим питањима.


Objavljeno: 04.07.2018


Broj preuzimanja: 5136


2
6
Скрипта елиминациони са формулама

Opis: <p>Скрипта за елиминациони тест са формулама by Milan.</p>


Objavljeno: 27.10.2013


Broj preuzimanja: 5166


3
3
Формуле за испит

Opis: 10.01.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2258


0
2
Колоквијуми 2008-2009.

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1989


0
2
Питања за елиминациони тест

Opis:

Скрипта садржи и формуле 


Objavljeno: 06.10.2013


Broj preuzimanja: 4878


0
2
Испитна питања

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1625


6
1
Октобар 2006

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1131


0
1
Испитни рокови 2008-2009

Opis: 10.04.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1577


1
1
Питања усмени

Opis:

Питања добијена на усменим испитима 2015/16


Objavljeno: 26.02.2018


Broj preuzimanja: 1683


0
0