Ekonomika poslovanja i planiranje

20.08.2013 00:11

Broj ESPB poena:

  • Za sve smerove 6 poena nosi

Fond časova:

  • Menadžment: 2+2 (predavanja + vežbe)
  • Operacioni menadžment: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
  • Menadžment kvaliteta i standardizacija 2+2 (izborni)

Predmet se sluša u trećem semestru, samo na menadžmentu kvaliteta u petom


Cilj:
Sticanje znanja i veština iz oblasti ekonomike poslovanja i poslovnog planiranja relevantnih sa aspekta savremenog poslovanja.

Način polaganja:

Ispit se radi pismeno tako što profesor diktira 4 pitanja i na sva četiri pitanja neophodno je bar delimično odgovoriti da bi se položio ispit. Dva pitanja dolaze iz prve knjige a dva iz druge (pogledati u literaturi). Na pismenom ispitu se odgovara u vežbanci na pitanja koje je profesor izdiktirao, zatim se papir predaje na pregledanje. Sutradan se održava usmeni deo ispita u okviru koga profesor uglavnom čita ocene, međutim može se desiti da nekog prozove da odgovara ukoliko se nalazi između dve ocene (nemojte da vas začudi ocena 5/6 ili 9/10).

Posećivanje vežbi i predavanja obezbeđuje vam da budete ocenjeni po lakšem kriterijumu, u zavisnoti u koju od 3 "grupe aktivnih studenata" ste raspoređeni. Izrada seminarskog rada, koji se brani u terminu predavanja ili vežbi donosi takođe ocenu više ili zamenjuje jedno pitanje po izboru na ispitu. Seminarski se radi samostalno ili u grupi od dva studenta. Savetujemo vam da uzmete seminarski jer će vam dosta značiti, pogotovo u januarskom i februarskom roku, ukoliko izaberete pitanje manje, iz knjige ''Strategijsko planiranje'' možete da naučite samo 4. i 6. lekciju jer one uglavnom dolaze na ispitu u tim rokovima. Seminarski mora imati 15 strana ukoliko se radi samostalno, odnosno 30 ako radite u paru. Rad morate odštampati ali i priložiti u elektronskoj formi preko CD- a. Ovo jeste zahtevan rad, ali benefit koji ostvarujete, u vidu jednog pitanja manje je sjajna kompenzacija. Naime, gotovo je nemoguće za sat vremena ispisati sve o 4 pitanja, koja su ogromna. Kao i aktivnost, vaš seminarski se ranigra u jednu od 3 kategorije. Što je rad u većoj kategoriji, veća je i mogućnost za povoljniju ocenu (naravno, uz dobro urađen ispit).

U materijalima možete naći 44 pitanja koja najčešće dolaze u januarskom i februarskom roku. Naš savet je da ovaj predmet tada položite, u suprotnom imaćete dosta teži posao. Obratite pažnju na slike u knjigama jer profesor najviše to voli. Crtajte šeme što više na ispitu, profesor će to ceniti i nagraditi.

Na vežbama se uglavnom rade mini studije slučaja. Takođe, asistentkinja Tanja diktira nekoliko važnih stvari koje profesor uglavnom pita na usmenom, kao što je čuveni koeficijent reagibilnosti. Ko ne zna to, teško da će imati za prolaz ako mu se "lomi" ocena. Tanja je velikodušna, pa se često dešava da na jednim vežbama podeli timovima i po nekoliko plusića (3,4,5...).

Predavanja nisu od neke veće koristi, monotona su i ljudi uglavnom dolaze samo zbog potpisa. Zato je naš savet da samo idete na vežbe.

Literatura: Prof. dr Milićević Vesna, Doc dr Bojan Ilić ' Ekonomika preduzeća-fokus na savremeno poslovanje'
Prof. dr Milićević Vesna 'Strategijsko poslovno planiranje'-menadžment pristup

 

 

Економика - пушкица

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 5255


10
127
Сређена скрипта из економике

Opis: <p>Сређена скрипта из економике (26 стр.)</p>


Objavljeno: 22.02.2014


Broj preuzimanja: 5142


3
18
Планирање - скрипта

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4226


4
13
Економика пословања и планирања- 44 испитна питања

Opis:

Питања која се понављају у прва два рока


Objavljeno: 11.02.2017


Broj preuzimanja: 4425


0
13
Питања из јануарског рока 2014.

Opis: <p>ЕКП питања из јануара 2014.</p>


Objavljeno: 04.02.2014


Broj preuzimanja: 2430


2
9
Семинарски

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1659


0
4
Економика бизниса

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1375


0
3
Испитна питања

Opis: - јануар, април 2008 by wwt, 02.07.2008


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2218


1
1
Пушкице

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1905


0
0
Испитна питања

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2560


2
0
Економика пословања скрипта

Opis:

Скрипта из ЕКП (2020).


Objavljeno: 06.09.2020


Broj preuzimanja: 3088


0
0