Računovodstvo

19.08.2013 14:30

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u trećem semestru

Računovodstvo predaje profesorka Snežana Knežević, predavanja su zanimljiva i pre svega korisna, možete čuti dosta primera i događaja iz prakse koje profesorka Knežević često opisuje. Toplo preporučujemo posećivanje vežbi jer će vas asistenti dobro pripremiti za kolokvijum ali je redovan rad neophodan kako biste mogli bez problema da položite ispit. Vodi se evidencija na predavanjima i donosi određeni broj poena ali što je još bitnije na završnom delu ispita, koji je uglavnom potvrda ocene, profesorka voli više da ispituje studente koje ne zna sa predavanja.

Pimeni deo ispita je uglavnom bauk za studente iz neekonomskih srednjih škola, potrebno im je malo više vremena da usvoje sve termine i način na koji računovodstvo funkcioniše. Sve promene dolaze iz zbirke, asistenti se toga drže ali problem koji nastaje jeste nedostatak vremena za izradu pismenog dela, tako da vam savetujemo da dobro izvežbate sve promene radeći ih u glavnoj knjizi i dnevniku kako ne biste mnogo vremena izgubili na ispitu razmišljajući o promeni, tražeći broj konta u kontnom planu itd.

Usmeni deo ispita, odnosno ''teorija'' se ne može lako opisati jer profesorka voli da se igra sa strukturom testa pa nikada ne znate kakva pitanja mogu da dođu ali jedno je sigurno - to ste sigurno nekada radili na predavanjima, pa vam učenje iz knjige neće biti od prevelikog značaja za ovaj deo ispita.

Postoji mogućnost slušanja nastave na engleskom jeziku. Predavanja drži profesorka Snežana a vežbe Veljko. Preporučujemo svima, a posebno onima iz ekonomske škole koji sve ovo već znaju, samo sada uče terminologiju na engelskom.


Način polaganja:

1. Preko kolokvijuma
 (dva kolokvijuma + usmeni deo u ispitnom roku):
1. kolokvijum: zadatak («Zbirka zadataka iz računovodstva» - zaključno sa poslednjim zadatkom urađenim na časovima vežbi) 30 poena i teorija (udžbenik «Računovodstvo» - prva tri poglavlja - oko prvih 200 strana) 15 poena.
2. kolokvijum: zadatak («Zbirka zadataka iz računovodstva» - zaključno sa poslednjim zadatkom urađenim na časovima vežbi) 30 poena i teorija (udžbenik «Računovodstvo» - preostali deo knjige (bez 10. glave i bez shema) tj. preostalih oko 200 strana) 15 poena.
Ispit: Usmeni deo
Dodatni poeni:
Prisustvo: Prisustvo na predavanjima i vežbama donosi najviše 5 poena. Maksimalan broj poena možete da ostvarite ukoliko ste bili odsutni sa tri časa vežbi i tri časa predavanja u toku semestra (ukupno šest izostanaka).
Aktivnost na času: Aktivnost na časovima vežbi i predavanja, kao i predati domaći zadaci donose najviše 5 poena.
Dodatni uslovi:
Kolokvijum je položen ako je student ostvario minimalni broj poena, više od polovine poena na metodološkom (zadatak) i teorijskom delu, odnosno bude imao 15,5 poena iz metodološkog dela (zadatak) i 8 poena iz teorije.
Studenti koji polože oba kolokvijuma u ispitnom roku izlaze samo na usmeni deo ispita.
Uslov za polaganje drugog kolokvijuma je položeni prvi.
Kolokvijum može biti i delimično položen ukoliko je student položio samo metodološki deo (zadatak) ili samo teorijski deo. U tom slučaju student ima pravo da izađe na drugi kolokvijum s tim što će moći da polaže samo metodološki deo, ili samo teorijski deo.

2. Preko ispita (stara i nova generacija):
Ispit se polaže pismenim putem.
Računovodstvo (Menadžment):
metodološki deo (zadatak)
teorijski deo (10 ili 15 pitanja iz knjige)
Dodatni uslovi:
Ukoliko se polaže ceo ispit (slučaj kada kolokvijumi nisu položeni) zadatak nosi najviše 60 poena, a teorija nosi najviše 30 poena. Potrebno je ostvariti najmanje 30,5 poena na zadatku i 15,5 poena na teoriji da bi ispit bio položen. Moguće je ostvariti ukupno 10 poena na prisustvo i aktivnost na nastavi.
 

Zvaničan sajt predmeta: http://finansije.fon.rs

Literatura:
- Žarkić Joksimović N., Bogojević Arsić V., Računovodstvo.
- Žarkić Joksimović N., Bogojević Arsić V., Benković S., Šikanjić B., Zbirka zadataka iz računovodtstva.

 

Скрипта за први колоквијум

Opis: Одговори на питања за први колоквијум


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3856


0
9
Рачуноводство - скрипта за други колоквијум

Opis: Јун 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3461


4
8
Рачуноводство - скрипта за први колоквијум

Opis: Јун 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 5530


1
4
Пушкице рачуноводство

Opis: 11.11.2011.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3046


0
3
Презентације са предавања 2014.

Opis:

.


Objavljeno: 14.04.2015


Broj preuzimanja: 1428


0
1