Upravljanje troškovima

19.08.2013 14:27

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u četvrtom semestru

Cilj: 

Sticanje znanja, veština i sposobnosti iz oblasti upravljanja troškovima preduzeća

O predmetu:

Predmet je praktično nadogradnja na Ekonomiku poslovanja i planiranje i sistem rada je gotovo identičan.

Predavanja su dosadna ukoliko vas ne zanima materija jer profesor samo predaje, i to prilično monotono, a studenti dolaze samo da se upišu na spisak.

Vežbe su dosadne u početku jer asistentkinja diktira materiju sa slajdova, dok se kasnije rade studije slučaja i one budu interesantne.

Bodovi na prisutnost i aktivnost se dobijaju na svakom predavanju i svakim vežbama. Ti bodovi služe za dve stvari. Prvo, na osnovu njih se studenti grupišu u 3 kategorije, i onima u najvišoj kategorij, odnosno onima koji su imali najviše bodova za aktivnost, ispit se pregleda sa "blažim" kriterijumom. Drugo, potrebna je prisutnost na preko 60% predavanja kako bi imali pravo da branite seminarski.

Način polaganja ispita:

 Ispit se polaže pismeno u ispitnom roku i sastoji se od 4 pitanja koja dolaze iz knjige i sa prezentacija sa vežbi, koje asistentkinja diktira jer je "politika katedre" da ne dele materijale studentima (a i kada bi delili ne bi imali gde jer nemaju sajt).

U drugom delu semestra se održava test (datum i gradivo koje se obrađuje određuje profesor), koji oslobađa od dva pitanja na ispitu ukoliko se položi. Problem sa ovim testom je što je prolaznost jako mala jer traže da se sve od reči do reči odgovori ili ne priznaju odgovor uopšte.

Takođe postoji opcija da se radi seminarski na neku od tema koje profesor zadaje i ukoliko ga uspešno odbranite na ispitu možete da birate da odgovarate na jedno pitanje manje, ili da imate ocenu više. Nemojte se uplašiti od silnih pravila za izradu seminarskog jer su jako retki oni koji nisu odbranili.

Konačna ocena se dobija na osnovu subjektivne procene kako ste sve uradili.

Literatura:

- Ilić B., Milićević V., Menadžment troškova - Strategijski okvir, FON, Beograd 2009.

Dodatna literatura: 

- Ilić B., Strategije formiranja cena u uslovima diskontinuiteta, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2001.
- Markovski S., Troškovi u poslovnom odlučivanju, Naučna knjiga, Beograd, 1991.

Скрипта by sepra

Opis:

Скрипта за испит.


Objavljeno: 26.02.2018


Broj preuzimanja: 3790


0
72
Skripta

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3433


2
5
Скрипта

Opis: by SN - 21.03.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3919


3
2
Задаци

Opis: by SN - 21.03.2010.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2362


0
2