Programiranje 1

22.03.2016 00:16

Broj ESPB poena: 4
Fond časova: 2+0+2 (predavanja + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u drugom semestru

Uči se programski jezik C. Integrisano razvojno okruženje (IDE) koje se koristi koji se koristi je Microsoft Visual Studio 2010 Professional, koji je moguće nabaviti putem FONISA, otvaranjem MSDNAA naloga.

Način polaganja:

Postoje 2 kolokvijuma, koja nisu uslovljena. Kolokvijumi ne mogu da se padnu, jer se sakupljaju poeni i potrebno je u zbiru imati više od 51 poen. Klasičan način polaganja je preko ispita. Ispit i kolokvijumi se rade na kompjuteru, a zadaci koji se rade su slični onima koji se rade na vežbama. Najveća ocena koja može da se dobije preko ispita ili kolokvijuma je 8, a studenti koji žele 9 ili 10 mogu se prijaviti za izradu seminarskog rada kod profesora ili nekog od asistenata, u toku semestra, ili nakon položenog ispita(sa ocenom 8).

Preporučujemo redovan rad, kao i posećivanje vežbi i predavanja, koje će vam dosta olakšati polaganje ispita.

Asistenti su vrlo predusretljivi i kod njih uvek mogu da se zakažu konsultacije i reše sve nedoumice, vezane za ovaj predmet.

Zvanični sajt predmeta: http://sdl.fon.bg.ac.rs  ili http://silab.fon.bg.ac.rs/predmeti/osnovne-studije/programiranje-1/

Ne postoji zvanična literatura iz koje je moguće spremati ispit i kolokvijume, ali je profesor predložio neke od knjiga:

  1. D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. I, II; Addison-Wesley, 1969-1973.
  2. O.J. Dahl, E.W. Dijkstra, C.A.R. Hoare: Structured Programming, Academic Press, 1972.
  3. N. Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1976.
  4. D. Ivetić: Strukturirani pristup programiranju, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2005.
  5. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Programski jezik C, II izdanje, CET, Beograd, 2003.
  6. C.L. Tondo, S.E. Gimpel: Programski jezik C – rešenja zadataka, II izdanje, CET, Beograd, 2004.
  7. A. Hansen: Programiranje na jeziku C – potpuni vodič, Mikro knjiga, Beograd, 1991.

Jedino sigurno pravilo kod ovog predmeta je da pravila nema, sve što ovde piše može, a i ne mora da bude.

Скрипта за усмени испит

Opis:

Слајдови са предавања.


Objavljeno: 26.02.2018


Broj preuzimanja: 4495


2
7