Proizvodni sistemi

19.08.2013 14:44

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe)
Predmet se sluša u drugom semestru

Predmet proizvodni sistemi sam po sebi nije toliko težak, ali materija je nepopularna među studentima. Radi se o procesima, raznim fenomenima proizvodnih sistema... Na vežbama se računa zauzetost radnika na radnom mestu, raspored radnika i mašina itd.

Predavanja drži prof. Barbara Simeunović, na kojima se radi teorija (za kolokvijume ili usmeni deo) i koja su veoma korisna, jer profesorka detaljno objašnjava i ako shvatite suštinu na predavanjima, naučili ste više od polovine gradiva, tako da se isplati.
 
Vežbe drže asistenti i na njima se vežbaju zadaci koji dolaze na pismenom delu ispita. Na vežbe je poželjno dolaziti jer na taj način ste apsolutno završili sa vežbanjem zadataka. Svake nedelje asistenti objašnjavaju jedan tip zadataka vezan za teoriju. Zadaci su tipski i dosta lagani, mada ima nekih gde treba da se povežu formule iz dve-tri oblasti. U delu sa materijalima možete pronaći skriptu od 99 strana koja je odlična skripta za pripremanje zadataka.

Način ocenjivanja:

   1. Klasičan – Polaganjem usmenog i pismenog dela ispita. Usmeni deo ispita se sastoji iz teorije, dok se na pismenom delu rade zadaci. Pogodnost je ta što na pismenom delu ispita je dozvoljeno (i poželjno) korišćenje digitrona, knjige i zbirke sa zadacima. Svaki deo ispita nosi od 0-50 poena. Da bi polagali usmeni deo ispita, morate prvo položiti pismeni.

   2. Parcijalno polaganje – Polažu se dva kolokvijuma koji su zapravo usmeni ispit (teorija), nakon kojih se izlazi na pismeni deo ispita. Kolokvijumi nose od 0-25 poena, a pismeni ispit od 0 do 50 poena. Kolokvijumi nisu uslovljeni, što znači da student može izaći na drugi kolokvijum iako je prvi pao. Nakon toga, u terminu usmenog ispita se radi samo deo koji nije položen. Sve detaljne informacije o tome se dobijaju u dogledno vreme.

Pismeni deo se sastoji od dva zadatka, ali svaki se sastoji od par potpitanja. Obično se ne tiču samo jedne oblasti, već kroz jedan zadatak može biti povezano više oblasti. Za izradu zadataka je dozvoljeno korišćenje literature, knjige i zbirke. Ako provežbate zadatke iz zbirke ili gore pomenute skripte, neće biti problema.  
 
Dodatne aktivnosti: 
(1) Rekapitulacija gradiva donosi do 10 poena.
(2) Postoji mogućnost samostalnog istraživanja. Predmet istraživanja je neka konkretna organizacija, kompanija. Ko se odluči za samostalno istraživanje dobiće punu podršku katedre i ako kvalitetno obavi istraživanje biće oslobođen ispita.
(3) Aktivnost na nastavi može doneti najviše 5 dodatnih poena.
(4) Kreativna radionica - Na polovini semestra i traje 4 časa (dva predavanja). Tematika kreativne radionice jeste poboljšanje nekog procesa koji oni odrede. Poželjno je učestvovati u radu radionice. Može da donese pola ocene ili ocenu više. Da bi se prijavili na radionicu, morate paziti na kom predavanju će profesor pustiti spisak za prijavljivanje, a to obično bude jedno predavanje pred kreativnu radionicu. Možete se prijaviti i u terminu predavanja neke druge grupe.

Do nedavno se tradicionalno radio grupni projektni zadatak - praćenje rada GSP-a, što je moglo doneti od ocene više do oslobađanja od kompletnog ispita, međutim sa tom praksom je prekinuto.


Ako vam je prosek ocena sa pismenog i usmenog između profesor će vas usmeno pitati neko pitanje sa predavanja, ako znate dobijate ocenu višu od proseka, ako ne - nižu. Poželjno.
 
Oblasti iz zbirke koje se rade: 
Prva oblast, 3.1, 3.2, 3.3 (teorijski deo) i 4.1 (oblast 5 su ispitni zadaci).
 
Prvi kolokvijum: 
1. do 9. strana
36. do 120. strana
175. do 223. strana

Drugi kolokvijum:
10. do 36. strana
121. do 175. strana


Vežbe (prezentacije) :

01 
Uvodni čas
02 Pokazatelji načina rada
03 Projektni zadatak
04 Selekcija programa proizvodnje
05 Veličina i broj serije
06 Izbor odgovarajuće vrste sredstva za rad
07 Određivanje potrebnog br. SZR, R i RM
08  -||- (isto kao i 07)
09 Određivanje grupnog rasporeda RM
10 Određivanje linijskog i kombinovanog rasporeda RM
11 Određivanje rasporeda poslova
12 -||- (isto kao i 11)

Zvaničan sajt predmeta:

http://imi.fon.bg.ac.rs/proizvodni-sistemi/ 

Literatura:
- Radović M., Proizvodni sistemi, FON, Beograd, 2012. 
- Radović M., Proizvodni sistemi, proizvodnja, analiza i upravljanje, primeri i zadaci, FON, Beograd, 2012

Možete koristiti i literaturu iz prethodnih godina, s obzirom da se sadržaj uglavnom nije menjao. 

Teorijska pitanja za kolokvijume

Opis: <p>Skupljena pitanja prethodnih godina za teorijski deo na kolokvijumima.</p>


Objavljeno: 09.06.2014


Broj preuzimanja: 16325


7
224
Skripta za pismeni deo

Opis: 99 strana sa kompletnim zadacima za pismeni deo ispita, 2013.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 17456


25
209
Свеобухватна скрипта за други колоквијум bу Катарина

Opis:

Рађена по роковима, садржи слике, извођења, задатке и теорију


Objavljeno: 09.06.2017


Broj preuzimanja: 6970


5
131
Скрипта за усмени

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 12146


18
63
Истраживачки рад

Opis: <p>Истраживачки рад из Производних система (прошао је у други круг).</p>


Objavljeno: 07.11.2014


Broj preuzimanja: 2017


5
11
Skripta - proizvodni sistemi

Opis: 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 13652


13
10
Пословице

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1715


0
6
Пројектни 3

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1293


2
3
Скрипта за усмени

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3181


1
2
Скрипта за други колоквијум из Производних система 2013

Opis: мај 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 5464


0
2
Пример писменог

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2504


0
1
Пројектни 1

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1448


1
1
Писмени испит септембар 2005.

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1744


2
1
Презентације 2007.

Opis: ... нове презентације са вежби-предавања (биће временом ажурирано)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1218


0
1
Пример ПЗ - ГСП

Opis: 08.04.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2114


0
1
Производни системи - Скрипта - Писмени део

Opis: Јун 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3527


0
1
Rešenja ispitnih zadataka

Opis: by User


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2874


0
1
Питања за усмени

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2647


3
0
Пројектни 2

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1429


1
0
Пројектни

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1309


0
0
Питања за усмени

Opis: јун 2005


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1944


0
0
Пројектни задатак

Opis: Упутство за израду пројектног задатка - презентација


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2002


0
0
Пушкице

Opis: - од Nancy


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3014


7
0
Питања са предавања

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1831


1
0