Sociologija

19.08.2013 15:22

Broj ESPB poena: 4 (alternativni predmet-ISIT; obavezan predmet-Menadžment)
Fond časova: 2+1 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u prvom semestru

Predavanja drži profesor dr Slobodan Miladinović, a asistenti koji drže vežbe se često menjaju.

Sociologija je jedan od opštijih predmeta, koji je studentima obično dosadan, mada veoma koristan. Studenti koji studiraju po novom programu mogu da biraju između psihologije i sociologije. Savetujemo vam bilo koji da polažete, gledajte da to bude što pre, u januaru.

Studenti obično kažu da predavanja nisu od veće koristi. Na nekim od predavanja, profesor pusti spisak da se studenti potpišu da su prisutni, mada nigde eksplicitno ne piše koje benefite student dobija zbog toga. Međutim, u koliko vas profesor zapamti sa predavanja, veće su vam šanse da lakše položite ispit. Vežbe mogu da budu zanimljive onome koga sociologija malo više zanima. Kod asistenta se biraju i brane seminarski radovi. Obavezno uzmite seminarski rad jer su uglavnom kratki, literaturu dobijate, a laki su za odbranu.

Ranije su položeni kolokvijumi uz seminarski oslobađali studenta od trećine pitanja. Od prošle godine, ovaj ispit je moguće položiti preko ova dva kolokvijuma u celosti, čime je značajno olakšano novim generacijama jer se ranije na red za odgovaranje čekalo i po 8 sati. U nastavku su najnovija pravila za školsku 2017/2018. godinu.

Studenti mogu polagati ispit iz sociologije putem kolokvijuma i aktivnosti na nastavi (vežbe i predavanja)

Napomene za polaganje ispita preko kolokvijuma

  • Maksimalan broj bodava na oba kolokvijuma je 60 (po 30 za svaki)
  • Maksimalan broj bodova za predispitne aktivnosti je 11
  • Struktura bodova za predispitne aktivnosti:
    -Maksimalan broj bodova za semnarski rad je 5
    -Maksimalan broj bodova za pohađanje predavanja je 3 (prisustvo i diskusija)
    -Maksimalam broj bodova za aktivnost na vežbama je 3 (prisustvo i diskusija)
  • Ukupan mogući zbir bodova je 71 a ukupan broj bodova na osnovu kojih se obračunava ocena je 60. Ocena se računa na osnovu zbira svih bodova (kolokvijum 1 +kolokvijum 2 + predispitne aktivnosti)

Raspon ocena prema bodovima
55-60=10
49-54=9
43-48=8
37-42=7
31-36=6

Studenti koju budu želeli da poprave ocenu dobijenu preko kolokvijuma mogu polagati ispit po skraćenom spisku pitanja.

Predmet nema sopstveni sajt, te će sva obaveštenja u vezi sa kolokvijumima i ispita biti okačena na sajt fakulteta.

 
 
Materijali:
Sociologija Pitanja 2006-07 [pdf],
Sociologija Pitanja 2006-07 Skraćeni spisak [pdf]

Literatura:
- Miladinović S., Uvod u sociologiju organizacije, FON, Beograd, 2007.
СОЦ - Скрипта за усмени (2016)

Opis:

Нова скрипта!


Objavljeno: 27.11.2016


Broj preuzimanja: 9867


28
54
Семинарски рад

Opis: <p>Пример семинарског рада из Социологије.</p>


Objavljeno: 07.11.2014


Broj preuzimanja: 1641


0
29
Пушкица за I колоквијум

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 5552


4
20
Скрипта за усмени

Opis: дорађена верзија


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 11119


11
18
Испитна питања

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3021


3
10
Питања за други колоквијум

Opis: <p>Питања која се годинама понављају</p>


Objavljeno: 15.11.2014


Broj preuzimanja: 2996


0
7
Комплетна скрипта 2008

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3154


2
5
Скрипта 1

Opis: стара


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2562


5
3
Скрипта 3

Opis: стара


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1841


2
3
Питања за први колоквијум

Opis: <p>Питања која се понављају</p>


Objavljeno: 15.11.2014


Broj preuzimanja: 3165


0
3
Скрипта 4

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1843


2
2
Семинарски

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1594


3
2
Скрипта 2

Opis: стара


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2125


2
1
Skripta 2008

Opis: - скраћени списак питања за 2008. од Ивана Тодоровића


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1986


2
1
Скрипта 2008

Opis: - комплетан списак питања за 2008. од Ивана Величковића (27.08.2008.)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1776


2
1