Strani jezik 1

02.02.2014 13:00
Prema akreditaciji iz 2014. godine ovaj predmet je dvosemestralni odnosno Strani jezik 1 (2009) + Strani jezik 2 (2009) = Strani jezik 1 (2014).
 
Brucoši se prilokom upisa opredeljuju za jedan od četiri moguća strana jezika, a to su: engleski, francuski, nemački ili ruski. U principu 99% ljudi izabere engleski.

Broj ESPB poena: 5
Fond časova: 2+2+2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u prvom i drugom semestru 

ENGLESKI:

Predavanja drže profesorka Gordana Mitić, a vežbe asistent Jelena Anđelković i saradnik u nastavi Marija Novaković.
 
Ovo je jedan od onih predmeta koji ne treba toliko da brine studente. Na kolokvijumu se polaže gramatika, dok se na ispitu radi vokabular. Ukoliko položite kolokvijum (treba vam minimum 21 bod), nemate pravo da ga poništite sve do junskog roka. Postoji i druga opcija gde položite kolokvijum, ne dopada vam se ocena sa kolokvijuma, položite ispit u januaru, poništite ceo ispit i radite celokupno gradivo ponovo u februaru.
 
Pored toga, na predavanjima i vežbama ćete dva puta u toku semestra dobijati testove na osnovu kojih možete dobiti dodatne poene, ukupno 10. Prošle godine su bili dodatni testovi, koji su se radili skoro na svakim predavanjima/ vežbama i ti poeni su išli preko 100. Cilj je bio da se stimuliše dolazak na nastavu.
 
Konačna ocena
 
Sa kolokvijuma nosite maksimalno 40 poena, sa ispita 50 i 10 poena na aktivnost, tako da je sve ukupno u zbiru 100 poena. Skala se formira shodno tome od 0 do 100 poena, gde je minimalno potrebno 51 bod za prolaz.
 
Profesorka ima ponekad svoje hirove, poput toga da morate da kupite novu knjigu (koja otprilike izlazi svake godine i ima dosta grešaka) i da je nosite na svako predavanje i vežbe. Obavezno pratite sajt gde ćete dobiti najsvežije inofrmacije.
 
Zvaničan sajt predmeta:
http://eng.fon.rs/
 

FRANCUSKI:
 
Predavanja i vežbe drži profesorka dr Vesna Cakeljić.

Literatura [engleski]:
- Gordana Jakić, Jelena Anđelković, Marija Novaković: Organize Your English, Beograd, FON, 2012

Literatura [francuski]:
- Michel Danilo i Beatrice Tauzin: Le francais de l entreprise, Paris, Cle International, 1990; Jeanine Bruchet: Objectif entreprise, Hachette, Paris, 1994.
- Internet
Граматика за сва три енглеска

Opis: јануар, 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3165


1
10
Преводи

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2042


2
4
Вежбе

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1980


1
4
Компјутерски изрази

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1399


2
3
Мат. модели

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 964


1
3
Неправилни глаголи

Opis: 22.10.2007.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1138


1
3
Презентације са вежби

Opis: 2008


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1366


1
3
Питања Јануар 2014

Opis: <p>Питања са испита из јануара 2014.</p>


Objavljeno: 24.06.2014


Broj preuzimanja: 1911


2
1