AJSEK

20.08.2013 14:22
AIESEC
kancelarija 025
Predsednik: Matija Đumić
www.fon.aiesec.org.rs

AIESEC je globalna mreža studenata koja razvija liderski potencijal mladih i pozitivno utiče na društvo. Kako bismo postigli ovaj cilj, organizujemo više od 500 konferencija godišnje, pružamo preko 5.000 mogućnosti za stručnu praksu u inostranstvu i 15.000 za volontersku, kao i više od 24.000 liderskih mogućnosti našim članovima svake godine.

Prisustvom u 124 zemlje, AIESEC predstavlja najveću organizaciju vođenu od strane studenata. Svojim programima internacionalnih praksi i organizacijom edukativnih i društveno odgovornih projekata, AIESEC pruža mladima jedinstvenu mogućnost za lični i profesionalni razvoj..

AIESEC ima inovativan pristup razvijanju mladih ljudi fokusirajući se na izgradnju ličnih mreža i istražujući njihovo usmerenje i ambicije za budućnost. Naše partnerske organizacije, kojih ima doslovno na hiljade iz svih oblasti, gledaju na AIESEC kao na način da podrže razvoj mladih i pristupe mladim talentima iz celog sveta. Naši nekadašnji članovi su lideri u ovim organizacijama i u svom okruženju - koristeći iskustvo, veštine i unapređenu viziju koju im je AIESEC pružio da bi postali nosioci pozitivnih promena.

Na Fakultetu organizacionih nauka, AIESEC postoji od 1973. godine. Trenutno broji oko 110 članova.