Brojevi telefona na FON-u (3950***)

20.08.2013 14:10
PROSTORIJA SLUŽBA RADNO MESTO PREZIME I IME LOKAL
301   Sekretar Fakulteta Aleksić Slavinski Gordana 806
402   Ruk. Sektora za finansije i računovodstvo Ćirić Gordana 812
302 Služba za pravne i opšte poslove Stručni saradnik za ljudske resurse Marjanović Dragana 867
302 Služba za pravne i opšte poslove Viši referent organa upravljanja i stručnih organa Vukašinović Milica 865
302 Služba za pravne i opšte poslove Viši teh. saradnik za arhivske poslove Veljković Desanka 865
302 Služba za pravne i opšte poslove Referent za izdavačku delatnost Vujisić Marija 835
302 Služba za pravne i opšte poslove Viši referent za izdavačku delatnost Novović Andrej 835
202 Služba za pravne i opšte poslove Poslovni sekretar Radak Slavica 823
119 Služba za pravne i opšte poslove Kurir Stančić Nenad 897
403A Služba za rač. finans. i materijalne poslove Šef službe za finans. i materijalne poslove Stanković Borijanka 845
403A Služba za rač. finans. i materijalne poslove Knjigovođa NIP Popović Jovana 845
403B Služba za rač. finans. i materijalne poslove Referent za obračun zarada Matović Radojka 845
403A Služba za rač. finans. i materijalne poslove Likvidator i obrač. službenika Stojisavljević Biljana 845
403A Služba za rač. finans. i materijalne poslove Glavni knjigovođa Jovanović Gordana 845
403B Služba za rač. finans. i materijalne poslove Referent za blagajničke poslove Papić Mirjana 845
110 Studentska služba Šef studentske službe Pavlović Milovan 808
110 Studentska služba Referent za diplomce Boberić Ana 809
110A Studentska služba Referent za studentska pitanja Veljović Gordana, Smiljković Jela, Stanković Jadranka 813
110B Studentska služba Savetnik za studente Nastić Veroljub 811
110V Studentska služba Referent za ispite Zelih Dušanka 811
7 Studentska služba Stručni saradnik za alumin i studentsku praksu Krkić Slavka 874
107 Služba za podršku nastavi Šef službe za podršku nastavi Mehmedović Sibo 839
107 Služba za podršku nastavi Stručni saradnik za podršku u nastavi Lađerević Milorad 838
6 Služba za podršku nastavi Stariji sistem inženjer Vujin Vladimir 868
055 Služba za podršku nastavi Sistem inženjer Arsić Aleksandar 803
210 Služba za podršku nastavi Bibliotekari Lazović Branka, Miljković Gabriela 815
501 Služba za podršku nastavi Stručni saradnik centra za informacione sisteme Ljubičić Vuk 856
109 Služba za podršku nastavi Referent u skriptarnici Ivanović Veselka 802
215 Služba za diplomske i specijal. studije Šef službe za diplomske i specijalističke studije Novaković Marina 892
215 Služba za diplomske i specijal. studije Stručni saradnik za ispite Gobeljić Jovica 873
215 Služba za diplomske i specijal. studije Referent za studentska pitanja Nikolovski Sandra 873
401 Služba nabavke Šef službe nabavke Jerković Snježana 847
401 Služba nabavke Referent javnih nabavki Mandić Nataša 847
401 Služba usluga Šef službe usluga Ašković Veroljub 847
001A Služba usluga Šef FONFe-a Popesku Ljubiša 833
001A Služba usluga Zamenik šefa FONFe-a Stamenković Milena 833
001A Služba usluga Kafe kuvarica u FONFe-u Alija Suzana 833
205 Služba usluga Kafe kuvarice u klubu zaposlenih   816
601 Tehnička služba Šef tehničke službe Gojković Predrag 890
601 Tehnička služba Domar Marjanović Dragan 890
601 Tehnička služba Pomoćni radnik u tehničkoj službi Radić Ranko 890
001 Tehnička služba Spremačice   840
111 Tehnička služba Portir-informator Gligorić Milka, Krstić Mirjana 9
6 Sektor za podršku NIP-u i doktorskim studijama Stručni saradnik za doktorske studije Stevanović Nada 828
6 Sektor za podršku NIP-u i doktorskim studijama Stručni saradnik za PDS Jovanović Marina 828
6 Sektor za podršku NIP-u i doktorskim studijama Viši referent za kvalitet Kuzman Marusig Nataša 885
7 Sektor za podršku NIP-u i doktorskim studijama Stručni saradnik za NIP Novaković Tihomir 832
8 Sektor za podršku NIP-u i doktorskim studijama Tehnički sekretar NIP Stančić Zozi Snežana 842
108 Sektor za međ. saradnju i odnose sa javnošću Referent za marketing i odnose sa javnošću Ivanović Dragana 896
108 Sektor za međ. saradnju i odnose sa javnošću Stručni saradnik za međunarodnu saradnju Ivanović Bojana 893
315 Stručni saradnici u laboratoriji i centru   Grujičić Igor 855
309 Stručni saradnici u laboratoriji i centru   Andrić Bisera 863
002 Stručni saradnici u laboratoriji i centru   Mitrović Mirijana 807
115 Stručni saradnici u laboratoriji i centru   Antović Ilija 877
051 STUDENTSKE ORGANIZACIJE     860
057 STUDENTSKI PARLAMENT     212