FONIS

20.08.2013 14:21
FONIS
Adresa: Jove Ilića 154
Telefon: +381113950860
Predsednik: Stefan Ignjatović
www.fonis.rs
Mejl: office[at]fonis.rs

Udruženje studenata informatike Fakulteta organizacionih nauka “FONIS“ je studentska nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima, ostvarivanju stručnih praksi u IT oblastima.
Delatnost FONIS-a obuhvata široki spektar aktivnosti. Udruženje organizuje treninge, predavanja i stručna usavršavanja za svoje članove, angažovano je na naučnoistraživačkim i kreativnim projektima iz oblasti informatike, prati novine iz oblasti informacionih tehnologija omogućavajući na taj način članovima da na pravi način iskoriste svoje potencijale i postignu punu afirmaciju. 
Kao svestrana organizacija, FONIS sarađuje sa mnogim nastavnim i nenastavnim institucijama, kao i sa drugim studentskim organizacijama u okviru Fakulteta organizacionih nauka i šire. Članstvo u organizaciji može ostvariti svaki student Fakulteta organizacionih nauka.
U tesnoj saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka i mnogim drugim akademskim, naučnim, državnim, privrednim i poslovnim institucijama, FONIS nastoji da obogati svoje okruženje i doprinese afirmaciji informacionih tehnologija u svim sferama društva.