Savez studenata FON-a

20.08.2013 14:23
Savez studenata FON-a
kancelarija 025
Predsednik: Nemanja Stanković
www.ssfon.rs

 

SSFON (Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka) je samostalno, neprofitno, nepolitičko udruženje koje čine studenti Fakulteta organizacionih nauka, koje prepoznaje, obezbeđuje i štiti studentske interese. Usmereno na realizaciju inicijativa članova, realizaciju projekata kako na nivou fakulteta tako i na nivou celokupnog Beogradskog univerziteta. Jedna je od najaktivnijih i najbolje ocenjenih članica Saveza studenata Beograda.
Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka se od svog osnivanja, 1991. godine, zalagao za prepoznavanje studenta kao razvojne komponente i pokretačke snage društva, afirmisanje ideje studentskog organizovanja i iskazivanja potencijala studenata. Aktivnosti su usmerene ka svim studentima koji u njegovim ciljevima ujedno vide i svoje i koji u tim aktivnostima vide značaj i vrednost koja ih pokreće. U tom duhu, Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka kroz svoje aktivnosti neprekidno teži ostvarivanju svojih dugoročinh ciljeva, među kojima su: obezbeđivanje kvalitetnije nastave, poboljšanje standarda studenata, sadržajniji i kvalitetniji društveni život studenata, podsticanje studenata na angažovanje po društveno značajnim pitanjima kao i mnogi drugi.