SportFON

20.08.2013 14:22
SPORTFON
kancelarija 025
Predsednik: Predrag Stanojević
www.sportfon.fon.rs
 

Sportsko društvo FON-a, SportFon, osnovano je 28.12.2000. godine radi jačanja sportske svesti studenata Fakulteta organizacionih nauka. Ova veoma jednostavna ideja je tokom niza godina narasla do najuspešnijeg sportskog društva u zemlji, a i na Balkanu. Treba napomenuti da su u ekipama profesionalni igraci i reprezentativci Srbije, koji svojim talentom i umećem potpomažu u postizanu što boljih rezultata.