Elektronsko poslovanje

19.08.2013 03:16

Broj ESPB poena: 6
Fond časova:

  • ISiT: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
  • ME: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)

Predmet se sluša u petom semestru

Ovo je predmet na kom se studenti prvi put (na fakultetu) ozbiljnije bave internet tehnologijama.Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa modelima, formama i infrastrukturom elektronskog poslovanja, kako bi se osposobili za projektovanje i implementaciju takvih sistema. Za izvođenje nastave koristi se moodle.

Ispit nije preterano težak, i većina studenata ga bez problema položi, sa visokim ocenama. Možete naučiti dosta korisnih stvari.

Predavanja i vežbe. Na predavanjima se rade koncepti elektronskog poslovanja. Predavanja su dinamična, često se rade testovi koji mogu doneti dodatne poene, koji nisu neophodni, čak ni za visoke ocene. Na vežbama se rade praktičnije stvari, poput HTML-a, CSS-a, JavaScript-a, JQuerry-ja, CMS-ova i slično. Korisne su, i preporučujemo da ih posećujete.

Način polaganja: Postoji mnoštvo predispitnih aktivnosti, sam ispit, seminarski ili projektni rad i dodatne aktivnosti.

Ispit: Radi se elektronski test, gde je moguće korišćenje sve raspoložive literature (prvenstveno slajdovi sa predavanja, i pitanja od prethodnih godina, koja možete ovde preuzeti). Test se može raditi na fakultetu ili od kuće. Dozvoljen je "timski rad", dakle kolege vam mogu pomagati. Test nosi 30 poena.

Predispitne aktivnosti: Rade se tokom semestra, brane se na vežbama i obavezne su. To su:

Internet biznis plan (5 poena)

Izrada sajta (HTML, CSS, JavaScript, JQuerry) (15 poena)

Izrada portala u WordPress-y (15 poena)

SugarCRM (5 poena)

Iako vam se može činiti da je lakše da kupite gotove sajtove, uradite ih sami, ovo je jedan od razloga što ovaj smer uopšte postoji.

Seminarski/Projektni rad: Može se raditi klasični seminarski ili manji projekat. Radi se timski. Kod klasičnog seminarskog, neophodno je imati 20 strana po članu tima i power point prezentaciju. Seminarski je ozbiljan, i nije ga lako uraditi na brzinu.

Što se tiče projekata, detalji zavise od teme. Teme za seminarske i projektne se biraju iz spiska ponuđenih po principu ko prvi devojci.

Dodatne aktivnosti: Postoji veliki broj dodatnih aktivnosti kojima se ocena može podići. To su blog, aktivnost na forumu, ukrštenica, onlajn testovi, aktivnosti na vežbama i predavanjima...

Skala za ocene je visoka, ali zbog velikog broja mogućih dodatnih aktivnosti, nije problematična:

10: 95-100+ 

9: 85-94

8: 75-84

itd.

Sajt predmeta. www.elab.rs/,

moodle.elab.fon.bg.ac.rs/

Решени тестови

Opis: 16.01.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4076


3
12
HTML Тест

Opis: <p>HTML тест из Електронског пословања, сакупљена питања.</p>


Objavljeno: 22.10.2014


Broj preuzimanja: 2429


0
7
Скрипта из електронског пословања

Opis: - сва предавања - 14.01.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 15147


0
6
Нека питања са теста

Opis: - са предавања - 14.01.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2613


2
4
Тестови са предавања

Opis:

Решени тестови са предавања од претходних година.


Objavljeno: 27.02.2018


Broj preuzimanja: 1756


0
1
Вежбе 2018

Opis:

Све вежбе из зимског семестра 2018. године.


Objavljeno: 21.01.2019


Broj preuzimanja: 2011


0
0