Programski jezici

19.08.2013 15:18

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+0+2 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u šestom semestru

Predmet: Rade se osnovni koncepti funkcionisanja programskih jezika, sa osvrtom na Microsoft-ovu .NET platformu i programski jezik C#.

Polaganje: Ispit se može položiti na dva načina:

1. način: dva kolokvijuma + praktični. Svaki kolokvijum se sastoji od 30 pitanja: 20 pitanja vezana za kodove u C# i 10 teorijskih pitanja. Sva su zatvorenog tipa. Tačan odgovor nosi 1 poen, netačan -0.25.

2. način: test sa kodovima i praktični. Ukoliko se prođe, može se izaći na test sa teorijskim pitanjima.

Praktični deo ispita se radi na računarima, traje sat vremena. Dobije se 10 zahteva koji ukupno nose 100 bodova. Obavezno idite na pripremu za ovaj test, asistenti objašnjavaju na koje delove da se fokusirate da biste lakše prošli. Problem kod ovog testa je taj što ima taman dovoljno vremena da sve uradite i to samo ako znate jako dobro i ako kucate baš brzo.

Ocena se pravi na neobičan način. Za svaki deo se formira ocena (bilo da su to kolovkijumi, testovi ili praktični). Ocena se formira proprocionalno tako što onaj student koji je imao najviše bodova se smatra za maksimum. Ostale ocene se skaliraju proporcionalno. Za formiranje završne ocene, koriste se ovako dobijene ocene na delovima ispita, a ne osvojeni bodovi.

Skala je:

Preko kolokvijuma:

Konačna ocena

5

6

7

8

9

10

Prosek ocena sa testova

<5

5.1-6

6.1-7

7.1-8

8.1-9

9.1-10

U ispitnom roku:

Konačna ocena

5

6

7

8

9

10

Prosek ocena sa testova

<5

5.1-6-5

6.5-7.5

7.5-8.5

8.5-9.5

9.5-10

 

Ipak, moguće je da se granica spusti ispod 5.0, ali to već zavisi od roka do roka.

Savet: Nemojte neozbiljno shvatiti ovaj ispit. Kodovi koji dolaze su slični iz godine u godinu, ali ipak se dovoljno menjaju da ipak ne možete učiti napamet. Primere kodova, kao i skripte za učenje imate u materijalima. Posebnu pažnju obratite na praktični, i krenite na vreme da vežbate brzo kucanje, i slobodno ponesite svoju tastaturu na ispit (zvuči smešno, ali ljudi i to rade).

Zvaničan sajt predmeta: http://is.fon.bg.ac.rs/programski-jezici/o-predmetu/

Primeri kodova za test i kolokvijume

Opis:

By Hijavata


Objavljeno: 08.09.2013


Broj preuzimanja: 9714


0
38
Програмски језици-Скрипта by LadyBrune

Opis:

Скрипта из Програмских језика, прављена на основу слајдова из 2015. године.


Objavljeno: 05.07.2015


Broj preuzimanja: 11749


0
26
Белешке са вежби за други колоквијум

Opis: Јун 2013 - By Hijavata


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 4533


1
19
Програмски језици - Вежбе 2015

Opis:

Белешке са вежби из Програмских језика 2015. године


Objavljeno: 05.06.2015


Broj preuzimanja: 3764


0
8
Теоријска питања

Opis:

Примери питања из теорије


Objavljeno: 08.09.2013


Broj preuzimanja: 7437


0
5
Пушкица теорија

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 3268


0
3
2. kolokvijum, teoretska pitanja 2013

Opis: 2. kolokvijum, teoretska pitanja 2013


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2793


1
3