Računarske mreže i telekomunikacije

19.08.2013 15:17

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u petom semestru

Cilj: Upoznavanje sa konceptima, protokolima i tehnologijama umrežavanja i rada Interneta

Knjiga: Literatura koja se koristi za ovaj predmet (dole navedena) je jedna od retkih knjiga na fakultetu koju želite da pročitate od korice do korice iako je za pripremu ispita potrebno samo prvih 5 od 9 glava. Autori su jedni od najpoznatijih profesora Univerziteta Masačusets u Amherstu, odnosno Politehničkog univerziteta u Bruklinu koji su vrsni stručnjaci u ovoj oblasti. Knjiga je veoma dobro struktuirana, sa detaljnim objašnjenjima koje prate puno primera i slika. Primeri vezani za programiranje klijent/server aplikacija su urađeni u Java-i. Ukoliko se odlučite da kupite original, zbog malo veće cene, preporučujemo Vam da je kupite na Sajmu knjiga, koji se uvek poklopi sa početkom zimskog semestra, gde je u pola jeftinije.

Način polaganja ispita: Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela.

Teorijski deo je moguće položiti preko dva kolokvijuma tokom semestra, a kolokvijum se sastoji od 47 pitanja koja se rade na računarima u RC-u. Ceo ispit u roku se, takođe, polaže preko ovih pitanja. Kao pitanja, u obzir dolaze pitanja tipa da/ne, odabrati jedan ili više tačnih odgovora ili uraditi zadatak. Najlakši način za polaganje je, nažalost, prelaženje pitanja od prethodnih godina, mada, za veće ocene je potrebno da prođete knjigu, što i nije neki problem, jer, ponovo ponavljamo, ne postoji nijedan normalan student koji kritikuje ovaj udžbenik.

Praktični deo se može položiti na više različitih načina:

Prva varijanta je raditi test sa vežbi, koji se sastoji od 20-30 pitanja iz praktikuma i organizuje se u ispitnim rokovima. Na ovaj način se može dobiti maksimalno 8.

Druga varijanta je izrada domaćih zadataka. Prvo se rade dva domaća zadatka. Prvi se tiče analize mrežnih protokola, i on je lak. Drugi je već ozbiljniji, i u vidu je mini-projekta. U 2012/13 šk. godini bio je u pitanju SMPT server i klijent. Studenti koji ostvare preko 80 bodova na prva dva domaća zadatka, i prvom kolokvijumu, mogu izabrati da rade projektni. U tom slučaju ne rade sledeća dva domaća zadatka.

Nakon ovih domaćih, postoje još dva domaća zadatka (simulacija mreže, osnove rutiranja i sl.). Studenti koji odrade sve domaće zadatke mogu da dobiju maksimalno 9.

Projektni: Projektni se radi u timovima od 2-3 člana. Prve prijavljene ekipe mogu odabrati teme, dok oni koji kasnije prijave tim, mogu dobiti temu bez mogućnosti za odabir. Teme su: mrežna igra (vi u dogovoru sa mentorom određujete igru), napredni čet, prenos videa i zvuka, daljinska kontrola računara... Nakon izrade drugog domaćeg videćete da li ste u stanju da izađete na kraj sa ovim. Imajte na umu da je projektni znatno teži i složeniji od tog domaćeg zadatka, međutim to je i odlična prilika da steknete konkretna znanja i veštine.

Ocena: 

Teorijski deo nosi 50 poena. Test sa vežbi nosi 30 poena. Domaći zadaci (ko radi sva četiri) nose 40 poena. Projektni rad nosi 50 poena. To znači da se ocena 10 može dobiti samo izradom projektnog zadatka.

Ocena 6 7 8 9 10
br. poena 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

 

 
Zvanični sajt predmeta: www.mmklab.fon.bg.ac.rs

Sajt sa pomoćnim materijalima i programima za učenje: http://www.aw.com/kurose-ross

Literatura:
- James F. Kurose, Keith W. Ross, "Umrežavanje računara – Od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu", CET 2005.

Primer projektnog zadatka - download

Сва питања за други део

Opis:

10.2.2016.


Objavljeno: 11.02.2016


Broj preuzimanja: 5564


0
33
Други део( III и IV лекција)

Opis:

10.2.2016.


Objavljeno: 11.02.2016


Broj preuzimanja: 3937


0
11
Скрипта за први део

Opis: 17.02.2011.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 8234


0
10
РМТ - Питања и одговори (1-5)

Opis:

Одговори на питања из књиге из РМТ-а за првих 5 глава.


Objavljeno: 24.10.2017


Broj preuzimanja: 2965


0
4
Скрипта из Транспортног слоја

Opis: by Алекс - 01.03.2010


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 5429


1
2
Питања за електронски тест

Opis: претходне године - by oxisp-x - 10.12.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 12164


2
0