Ekološki menadžment

19.08.2013 15:09

Ekološki menadžment

Broj ESPB poena: 5 (alternativni predmet na menadžmentu)
Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u šestom semestru

Predavanja i vežbe iz ovog predmeta nisu obavezni. Povremeno na predavanjima profesorka pusti spisak pa oni koji se potpišu dobiju po poen na prisustvu, dok na vežbama toga nema ali su vežbe daleko zanimljivije. Međutim, veoma je bitno naglasiti da vežbe nemaju toliko veze sa samom ekologijom tj. ekološkim menadžmentom, već su teme o kojima se priča raznolike i mogu biti veoma zanimljive s obzirom na veoma širok spektar znanja koja poseduje asistent. Na nekim vežbama će se raditi debata i kad se debata završi i vežbe su završene. Na debate je moguće dobiti između 10 i 20 poena(najčešće svi dobiju po 20) pa je preporučljivo da se opredelite za neku od tema koje će biti ponuđene. Svako od 8 učesnika debate priča 4 minuta, nije potrebno mnogo truda a svi budu lepo nagrađeni. Na predavanjima se priča o održivom razvoju, ekološkim katastrofama, izvorima energije, pravima životinja…

Ukupno je moguće prikupiti do 140 poena.  Dva kolokvijuma nose po 20 poena, zatim obavezni seminarski 5 poena(mada je moguće dobiti i više ukoliko se potrudite i profesorki se dopadne), pismeni u roku 30 poena, debata od 10-20 poena, održava se i neka akcija čišćenja u blizini FON-a svake godine pa se i tu tradicionalno dobijaju neki poeni ukoliko se priključite akciji, ukoliko u grupu na fejsbuku uključite barem petoro ljudi takođe možete dobiti određen broj poena, kao i ukoliko ste aktivni na grupi i na moodle-u (koji generacija 2012/13 nikako da dočeka), i na mnogo drugih načina.

Ukoliko se odlučite za klasičan način polaganja ispita onda u roku polažete gradivo za prvi i drugi kolokvijum plus materijal sa moodle-a(prezentacije sa predavanja i vežbi). Za one koji polažu ispit putem kolokvijuma bitno je da znaju da se u junu organizuje popravni kolokvijum na koji imaju pravo da izađu da rade deo kojim nisu zadovoljni, dakle pod uslovom da su polagali taj deo. Na jednom od predavanja pred prvi kolokvijum je profesorka diktirala pitanja iz knjige i davala odgovore na ta pitanja uz napomenu da će 10 od 21 pianja odatle doći na kolokvijumu. Na kolokvijumu su zaista došla ta pitanja, 11 od 21. Sem tih 11 pitanja, koja su bila otvorena došlo je još 9 pitanja, od čega 8 zatvorenih i jedno na dopunjavanje. Tih 9 pitanja su se pretežno odnosila na održivi razvoj. Na drugom kolokvijumu je moguće koristiti knjigu.

Ukoliko ne želite da polažete kolokvijume, možete ih se osloboditi na taj način što ćete iz neke knjige koja je vezana za ekologiju izvići 20 pitanja i odgovore na ta pitanja i napraviti prezentaciju koju ćete braniti na predavanjima. Dakle, tako je moguće dobiti 40, odnosno 50 poena ukoliko je knjiga pisana na stranom jeziku.

Nemojte se čuditi ukoliko sva pitanja koja postavite na grupi na facebooku, a koja se tiču predmeta, budu izignorisana iako su ih i profesorka i asistent videli, to se redovno dešava

Skala ocenjivanja:
od 51-60-ocena 6
od 61-70-ocena 7
od 71-80-ocena 8
od 81-90-ocena 9
od 91-140- ocena 10

Profesor: Nataša Petrović, mejl: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs
Asistent: Marko Ćirović, mejl: marko.cirovic@fon.bg.ac.rs

Literatura: N. Petrović:” Ekološki menadžment”(izdanje nije bitno)

Питања и одговори за 2. колоквијум

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1554


2
9
Питања за други колоквијум

Opis: <p>Питања са других колоквијума последњих година</p>


Objavljeno: 22.06.2014


Broj preuzimanja: 883


0
4
Питања за први колоквијум

Opis: <p>Питања која долазе у обзир за први колоквијум(први део)</p>


Objavljeno: 22.06.2014


Broj preuzimanja: 1160


0
4
Семинарски рад

Opis: <p>Семинарски рад на тему &quot;Глобално загревање&quot; (недовршено форматирање)</p>


Objavljeno: 22.06.2014


Broj preuzimanja: 2542


0
3
Питања за први колоквијм

Opis: <p>Питања која долазе у обзир за први колоквијум (други део)</p>


Objavljeno: 22.06.2014


Broj preuzimanja: 979


0
2
Упутство за писање семинарског рада

Opis: <p>Упутство за правилно форматирање семинарског рада</p>


Objavljeno: 22.06.2014


Broj preuzimanja: 662


1
2
Материјали за колоквијум

Opis: (величина: 16.5mb)


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1417


1
1
Питања за II колоквијум

Opis: ново!


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 829


2
1