Logistika

19.08.2013 15:03

Broj ESPB poena: 6
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u petom semestru

Cilj:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima u logistici i ulogom logistike u poslovnom sistemu, kao i sa osnovnim mehanizmima upravljanja materijalnim i informacionim tokovima u logističkim procesima.

Način polaganja:
Dva načina polaganja ispita.
1. Klasičan , pismeni (zadaci) i usmeni deo ispita (teorija).
2. Parcijalan:
• Seminarski rad (15 poena) +
• Dva kolokvijuma (30 poena) - na njemu se rade zadaci +
• Dva testa (10 poena) - odnose se na teoriju +
• Labaratorske vežbe (15 poena) +
• Usmeni deo ispita (30 poena)

Konačna ocena:

Ocena 6 7 8 9 10
br. poena [52.5-59.9] [60-69.9] [70-79.9] [80-89.9] [90-100]


Predavanja i vežbe nisu obavezne.

Naš komentar

Predmet je sam po sebi zanimljiv i koristan. Iako predavanja i vežbe nisu obavezne, preporučujemo da idete na vežbe, pošto se na njima rade zadaci, a asistentkinja Biljana Cvetić zaista dobro objašnjava. Laboratorijske vežbe takođe nisu obavezne, ali su zanimljive i služe da ovladate logikom logistike. Što se ispita tiče, slobodno pišite odgovore svojim rečima, pošto profesor ceni kada napišete kako ste vi nešto razumeli. Test nije težak, ali je definitivno potrebno pročitati knjigu detaljno i zapamtiti najbitnije detalje. Srećno!


Literatura: Vasiljević D., Jovanović, B., Menadžment logistike i lanaca snabdevanja, ISBN 978-86-7680-150-3, FON, Beograd, 2008.

Логистика производње: скрипта

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2240


1
7
Логистика- питања по Каизен књизи (од 27.-39.) 2016/17

Opis:

Логистика- питања по Каизен књизи (од 27.-39.) 2016/17 by Ана и другарица


Objavljeno: 10.02.2017


Broj preuzimanja: 2583


0
3