Osnove programiranja

18.11.2014 19:10
 • Broj ESPB poena:

 • OM: 6
 • Fond časova:

 • OM: 2+1+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
 • Predmet se sluša:

 • OM: u petom semestru
 • Cilj predmeta:

 • Razumevanje osnovnih pojmova vezanih za programiranje u programskom jeziku Visual Basic;
 • Rad sa formama i upitima Microsoft Access-u.
 • Način polaganja ispita: 

  Ispit se sastoji iz teorije i zadataka. Teorije se možete osloboditi tako što ćete dolaziti na svako predavanje i raditi mini testove koji nose po 5 poena. Potrebno je da osvojite minimum polovinu tih bodova da biste položili usmeni deo. Takođe, možete izaći i na usmeni ispit.

  Što se zadataka tiče, postoje dva kolokvijuma preko kojih možete završiti sa zadacima ili možete izaći na ispit. Posle svakih vežbi, predmetni asistent na sajtu postavlja domaći zadatak (koji ne nosi poene), koji preporučujemo da uradite na vreme jer ćete tako manje morati da radite na spremanju kolokvijuma.

  Pismeni ispit nosi 30%, usmeni 50% i postoji seminarski koji nosi 20% ocene.

  Literatura: Vlajić Siniša: "Osnove programiranja", 2014.