Normativno regulisanje kvaliteta

19.08.2013 14:00

Broj ESPB poena: 5
Fond časova: 2+2+1 (predavanja + vežbe + laboratorijske vežbe nedeljno)
Predmet se sluša u petom semestru
Status predmeta: Obavezni predmet, MKiS
Nastavnik: dr Gordana Pejović ( [email protected])
Asistent: mr Dušan Stokić ([email protected] )

Cilj: Studenti putem ovog predmeta stiču osnovna znanja o principima funkcionisanja jedinstvenog Evropskog tržišta, kao i o principima i sadržaju Evropskih direktiva Novog pristupa i domaće tehničke regulative u ovoj oblasti. Studenti se osposobljavaju u pogledu detalja postupka i potrebnih uslova koji se primenjuju da bi preduzeće došlo do „CE“ znaka za svoj proizvod, ili do srpskog znaka usaglašenosti, a sve u cilju da bi mogli da ta znanja primene u praksi.


Vežbe: Drži ih mr Dušan Stokić, koji kao i profesor nije dobar predavač. Materijal na vežbama je dopuna onog što je propušteno na predavanjima, uz prikladne primere. Asistent je u velikoj konfuziji dok drži vežbe i kao da ima veliku tremu. Mada i pored nepogodnih načina predavanja, korektan je i jako dobar za saradnju. Ne možete ga pitati za neke konkretne probleme, jer će obletati oko teme i na kraju nećete dobiti odgovor. Koncept vežbi, sto se tiče načina izlaganja je gotovo isti kao predavanja. Asistent ukazuje na korisne primere, koje mogu dočarati problematiku. Prisustvo na vežbama se boduje kao i na predavanjima, mada nema nekog velikog udela u oceni. Pogodno je ići na vežbe da biste znali gde sve ono što je napisano u knjizi nalazi praktičnu primenu.

Način polaganja: Ispit Normativno regulisanje kvaliteta se polaže kroz prikupljanje bodova putem:

 • seminarskog rada
 • prezentacija i aktivnost
 • kolokvijuma
 • ispita

Za izlazak na završni (pismeni) ispit, studenti moraju ispuniti predispitne obaveze. Ove obaveze obuhvataju:

 • položen kolokvijum i
 • izradu i odbranu seminarskog rada

Na formiranje konačne ocene utiču sledeći elementi:

 •  kolokvijum – 20%
 • seminarski rad – 25%
 • prezentacija - 10%
 • aktivnost - 5%
 • završni ispit – 40%

Seminarski rad se radi individualno, na odobrenu temu – jedan poslovni sistem i konkretan proizvod na koji se odnosi bar jedna direktiva novog pristupa koja predviđa postavljanje CE znaka. Predaja i odbrana seminarskog rada se mora završiti 7-10 dana pred ispit.

Dodatne informacije: Predstavljanje predmeta Normativno regulisanje kvaliteta od strane profesorke Gordane Pejović dat je na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=h-HIZv3LUok

Literatura:

Udžbenik-knjiga: dr Vojislav Božanić, mr Dušan Stokić, «Normativno regulisanje kvaliteta – evropske norme za proizvode», FON, 2013.

Praktikum : dr Vojislav Božanić, mr Dušan Stokić, «Normativno regulisanje kvaliteta – evropske norme za proizvode», FON, 2013.

Uputstvo za primenu direktiva zasnovanih na Novom pristupu i Globalnom pristupu, Danski Tehnološki Institut-DTI, «SCG Quality», izdanje 2006.

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009) TEHNIS – jedinstveni informacioni centar o tehničkoj regulativi Srbije

http://www.tehnis.merr.gov.rs/ 

НОРК- скрипта за испит 2016/17

Opis:

Нормативно регулисање квалитета- скрипта за испит 2016/17


Objavljeno: 10.02.2017


Broj preuzimanja: 1698


0
3
Скрипта за усмени

Opis: by Ива - 10.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1637


0
1
НОРК слајдови

Opis: <p>Скрипта за први колоквијум</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 999


0
1
норк 2.део

Opis: <p style="text-align: justify;">&nbsp;Скрипта за други део предмета који се ради на усменом заједно са материјом за први колоквијум. На крају скрипте се налазе и питања од ранијих година.</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 4600


0
1
Слајдови са вежби

Opis: by Ива 13.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 876


0
0
Слајдови са предавања

Opis: by Ива - 13.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1227


0
0
Нека од питања за први колоквијум

Opis: by Ива - 13.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 955


0
0
Скрипта за II колоквијум

Opis: by Iva 01.02.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 904


0
0
Скрипта за први колоквијум

Opis: by Ива - 10.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1347


0
0
Скрипта за други колоквијум

Opis: by Ива - 10.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1704


0
0
Питања са колоквијума

Opis: by Ива - 10.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 855


0
0