Standardizacija

19.08.2013 14:57

Predavanja:

Drži ih prof. dr Ivana Mijatović, koja je poznata po uspesima Case Study Club-a, u kojem je jedna od glavnih mentora, kao i zbog impozantne radne biografije na polju kvaliteta i standaradizacije. Prisustvo na predavanjima se boduje, a mogu se dobiti i dodatni bodovi na rešavanju studije slučaja na predavanjima. Savetujemo da ih posećujete, i učestvujete u aktivnostima na predavanjima jer je bitno da profesorka stekne što bolji utisak o vama i da vas upamti zbog usmenog ispita.

Vežbe: Drži ih Ana Horvat, po mnogima najlepša asistentkinja na FON-u, koja je pored toga jako prijatna za saradnju. Na vežbama se takođe rade studije slučaja koje se nalaze u knjizi, kao i posebno gradivo za projektni rad. Prisustvo na vežbama se takođe boduje.

Način polaganja:

 Kolokvijum (20%) u toku semestra postoje dva kolokvijuma, tako se gradivo do usmenog aispita uglavnom savlada. Sastoji se od pitanja otvorenog i zatvorenog tipa, i svaki kolokvijum nosi po 10 bodova. Kolokvijumi ne oslobađaju ni jednog dela gradiva na usmenom ispitu.

 Seminarski rad (10%) predstavlja obavezan deo predispitnih aktivnosti. Neophodno ga je odraditi i dostaviti do dogovorenog roka, kako bi stekli pravo za izlazak na usmeni deo ispita. Profesorka daje spisak tema za seminarski. Kratke je forme i može se uraditi za par sati, tako da nema razloga za preveliku brigu. Rad se prezentuje na vežbama. Posebno se boduje sam rad, do 5 poena, a posebno prezentacija, takođe do 5 poena. Radi se samostalno.

 Projektni rad (10%) obuhvata primenu ISO metodologije na odabranom poslovnom sistemu. ISO metodologija i postupak izrade rada objašnjavaju se na vežbama, na kojima se i prezentuje. Može se dobiti do 10 poena. Radi se u grupi od tri studenta.

 Usmeni deo ispita (50%) predstavlja najteži deo, uslov za izlazak je seminarski rad. Na početku ispita studenti dobijaju pitanja i pišu koncept 25 minuta, nakon toga profesorka uzima koncepte i počinje da proziva. Ispit ima 4 pitanja. Jako je bitan utisak koji ostavljate, kao i da li vas zna sa predavanja. Korektna je što se tiče prolaznosti, tako da ispit položi veliki broj studenata.

 Preostalih 10% ostvaruje se na prisustvo i aktivnost na nastavi.

Literatura:

 Standardizacija 1, dr Ivana Mijatović,FON, Beograd, 2014

Predstavljanje predmeta Standardizacija od strane profesorke Ivane Mijatović dat je na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=K0gCEZy-T5Q

Скрипта за други колоквијум

Opis: by Нина Н. - 08.12.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1456


0
1
Питања за усмени

Opis: 14.01.2008.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1062


0
0
Скрипта за други колоквијум (2016)

Opis:

Скрипта за други колоквијум by плави чуперак


Objavljeno: 31.12.2016


Broj preuzimanja: 1751


0
0
Питања за усмени (2016)

Opis:

Питања за усмени (2016)


Objavljeno: 22.01.2017


Broj preuzimanja: 1216


0
0