Planiranje kvaliteta (Tehnologija upravljanja kvalitetom)

19.08.2013 14:38

Broj ESPB poena: 5

Fond časova: 2+2 (predavanja + vežbe nedeljno)

Predmet se sluša u šestom semestru.

Cilj: Predmet se bavi obukom studenata tehnikama i tehnologijama kojima se mogu koristiti da bi adekvatno upravljali kvalitetom. Cilj je naučiti da se organizacija posmatra kao sistem, zatim upravljanje procesima unutar sistema. Jednom rečiju svodi se na tehnologiju koja se koristi za upravljanje kvalitetom.

Predavanja: Drži ih doc. dr Ivana Mijatović koja je svim studentima MKS-a poznata sa predmeta Standardizacija 1. Profesorka svoj rad zasniva na komunikaciji sa studentima i po mnogima je jedan od najpredanijih predavača na smeru MKS a možda i na FON-u. Problematiku ovog predmeta obrađuje kroz studije slučaja, interakciju sa studentima, posvećenost, staloženost u radu. Mnogi studenti je upoređuju sa učiteljicom zbog specifičnog stila, nekima je to savršeno, neki više vole one tradicionalnije metode gde je profesor glavni a studenti se ništa ne pitaju.

Vežbe: Drži ih Maja Glogovac, gde detaljno objašnjava postupak kreiranja dokumentacije koji treba primeniti u seminarskom radu, tako da savetujemo da prisustvujete ovim vežbama, jer je asistentkinja prijatna za saradnju i jako dobro prenosi znanje.

Način polaganja:

 Aktivnosti na predavanjima i vežbama (Učestvuje u oceni sa 10% - 5 % na vežbama, 5% na predavanjima) - ovde se podrazumeva učešće u diskusiji na datu temu, predložena rešenja problema, aktivnost i posećenost nastave.

 Seminarski rad - (Učestvuje u oceni sa 20%) Podrazumeva i odbranu.

 „Nauči nas ” - Podrazumeva dodatnu aktivnost koja učestvuje u oceni sa 10% (rešavanje studije slučaja, seminarski rad)

 Kolokvijum - Dva kolokvijuma koja učestvuju u oceni sa 25% (po 12,5%). Oni zamenjuju pismeni ispit.

 Usmeni ispit - Učestvuje u oceni sa 30%.

Literatura:

 Autorizovana skripta – dr Ivana Mijatović

 Dodatna literatura na sajtu

Питања за колоквијум

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 944


0
1
Скрипта - скраћена верзија (9. страна)

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1243


0
1
Скрипта

Opis: by bobosmrad -29.04.2009.


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1756


0
1
Питања за колоквијум

Opis: by Ива - 05.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 803


0
1
ТУК први кол

Opis: <p>Скрипта за први колоквијум</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 5489


0
1
ТУК други кол

Opis: <p style="text-align: justify;">Скрипта за други колоквијум</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 644


0
1
ТУК за усмени(цео)

Opis: <p>Скрипта за усмени део испита</p>


Objavljeno: 09.11.2014


Broj preuzimanja: 2117


0
1
Скрипта 1. део

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 1164


0
0
Скрипта 2. део

Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 995


0
0
Скрипта

Opis: by Ива - 05.10.2009


Objavljeno: 23.08.2013


Broj preuzimanja: 2418


0
0